نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22067/ifstrj.2023.77120.1191

چکیده

استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش دام به‌ویژه طیور منجر به افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی و اختلالات انسانی می‌شود. بنابراین محققان به دنبال یک جایگزین خوب برای بهبود تعادل میکروبی روده و ظرفیت برد دام هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف (0، 90 و 100 درصد) پروبیوتیک فرماکتو (F)، پری‏بیوتیک پریمالاک (P) و ترکیب آنها بر خواص شیمیایی، میکروبی و حسی گوشت بلدرچین ژاپنی انجام شد. بررسی ویژگی‏های حسی گوشت بلدرچین ژاپنی نشان داد که گوشت نمونه F100 بالاترین امتیاز رنگ و بو را نشان داد. درحالی‌که ویژگی آبدار بودن بیشتر به سطح پری بیوتیک وابسته بود و نمونه‌های F100P100 و F90P90 به ترتیب بالاترین طعم گوشت و نمرات پذیرش کلی را کسب کردند. کمترین تعداد میکروارگانیسم و کلی‏فرم کل در F90P100 در طول نگهداری مشاهده شد. به‌طورکلی افزودن سین‌بیوتیک‌ها به جیره بلدرچین ژاپنی علاوه بر کنترل اکسیداسیون منجر، سبب بهبود کیفیت و کاهش آلودگی میکروبی گوشت در یخچال گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image