مقاله پژوهشی لاتین
اثر دماهای بالا بر ویژگی‌های بافتی، حرارتی و ریزساختمانی ژل‌های ترکیبی آرد گندم/ نشاسته ذرت آمیلوز بالا

لیدا شاهسونی مجرد؛ علی رافع

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.66501

چکیده
  ویژگی‌های بافتی، حرارتی و ریزساختمانی ژل­‌های تک‌جزئی نشاسته ذرت آمیلوز بالا و آرد گندم و ژل­‌های دوجزئی (BCG) در نسبت‌­های مختلف و دماهای 100، 121 و 135 درجه سانتی‌گراد موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که ژل­‌های دوجزئی با مقادیر بالای نشاسته قوی­‌تر بودند. افزایش نشاسته منجر به سفتی بیشتر، کاهش فنریت، چسبندگی و پیوستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
تأثیر استخراج با فراصوت بر فعالیت بیولوژیکی عصاره پوست بنه (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica): بررسی شرایط بهینه و فعالیت آنتی‌اکسیدانی

ماکان دلفانیان؛ محمدحسین حدادخداپرست؛ سید محمد علی رضوی؛ رضا اسماعیل زاده کناری

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.65394

چکیده
  در این تحقیق از طرح مرکب مرکزی محوری قابل چرخش در روش سطح پاسخ برای بهینه‌­یابی شرایط استخراج با فراصوت ترکیبات پلی­‌فنلی پوست بنه (Pistacia atlantica subsp. Mutica) استفاده شد. پارامترهای زمان، دما و نسبت حلال اتانول/آب از پارامترهای مستقل بررسی‌شده برای بهینه‌­یابی شرایط استخراج بودند. میزان ترکیبات پلی­‌فنلی تام و قدرت آنتی‌­اکسیدانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
کیفیت شیمیایی و بارمیکروبی تخم عمل‌آوری‌شده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) با غلظت‌های مختلف آب‌نمک در طی نگهداری

پرستو پورعاشوری؛ بهاره شعبان پور؛ زینب نوری هاشم آباد

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 29-40

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.67959

چکیده
  خاویار به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین شکل از محصولات تخم ماهیان است. تخم ماهی به‌طور سنتی و رایج در آب‌نمک اشباع نمک‌سود می‌شود. علی‌رغم اهمیت این محصولات اطلاعات تکنیکی اندکی در مورد ترکیب شیمیایی، کیفیت محصول و امنیت غذایی این محصولات وجود دارد. تخم ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) به‌مدت 14 روز در سه تیمار آزمایشی در محلول‏‌های 10، 18 و 24 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
اثرات امواج فراصوت بر راندمان، بافت و برخی خصوصیات کیفی پنیر

مهدی حسینی بحری؛ رضا اسماعیل زاده کناری

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 41-51

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.66004

چکیده
  در تحقیق حاضر، تأثیرات تیمار اولتراسوند حمام و پروب بر راندمان، خصوصیات بافتی (سختی، چسبندگی، انسجام، فنریت و قابلیت جویدن)، pH و محتوای رطوبت پنیرسفید تازه موردارزیابی قرار گرفت. زمان‌های 2، 4، 6 دقیقه و 5، 10، 15 دقیقه به‌ترتیب در روش پروب (فرکانس 20 کیلوهرتز) و حمام (فرکانس 37 کیلوهرتز) در دماهای 40، 50 و 60 درجه سانتی‌گراد در دو مرحله (شیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
خشک شدن همرفتی سیر (Allium sativum L.): رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدل‌سازی فرآیند خشک کردن

مجید رسولی

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 52-62

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.66235

چکیده
  در این مطالعه، شبکه عصبی مصنوعی برای مدل‌سازی و پیش‌بینی میزان رطوبت سیر در طی خشک کردن سیر استفاده شد. برای این منظور شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه تحت‌عنوان پس انتشار پیشرو به‌کار گرفته شد. پارامترهای مهم از جمله دمای هوای خشک کردن (50، 60 و 70 درجه سانتی‌گراد)، ضخامت ورقه‌­ها (2، 3 و 4 میلی‌متر) و زمان خشک کردن به‌عنوان ورودی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
بررسی آماری و مدل‌سازی کیفیت و ویژگی‌های حسی نان بدون گلوتن به‌عنوان تابعی از مقادیر آرد کینوا، ذرت و گزانتان

سیمین قاسمی زاده؛ بهزاد ناصحی؛ محمد نوشاد

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، صفحه 65-73

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.64863

چکیده
  در این پژوهش اثر افزودن آرد کامل کینوا، ذرت و صمغ زانتان به فرمولاسیون نان بدون گلوتن بر ویژگی‌های حسی و کیفی موردبررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن آرد کینوا و ذرت باعث افزایش معنی‌دار شاخص L* و کاهش شاخص a* پوسته و مغز نان شد. همچنین افزایش درصد آرد ذرت باعث کاهش شاخص FDL* در نمونه‌ها شد که این امر نشان‌دهنده کاهش ظاهر ...  بیشتر