نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی اداره کل غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

چکیده

جلبک‌های دریای جز منابع غنی گیاهی محسوب می‌شوند که در طب سنتی کاربردهای گوناگونی دارند. هدف از این مطالعه عصاره گیری دو گونه جلبک پادینا و سارگاسوم به دو روش ماسیراسیون و اولتراسوند به همراه آنالیز ترکیبات آن‌ها و بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و خواص آنزیمی عصاره‌ها بوده است. نتایج حاکی از آن است که بازده عصاره‌گیری جلبک سارگاسوم به روش ماسیراسیون از باقی عصاره ها بالاتر بوده است (09/3 g/100g) و این عصاره خواص آنتی اکسیدانی بالاتری داشته است. درصد مهار آنزیم استیل کولین استراز به میزان 5/42 درصد در عصاره اولتراسوند پادینا بالاترین درصد بود. میزان فعالیت آنزیم نیتریک اکساید در عصاره ماسیراسیون سارگاسوم از باقی عصاره ها به طور معناداری بالاتر بود. به طور کلی در همه عصاره‌ها باکتری های Escherichia coli و Listeria innocuaاز بقیه میکروارگانیسم ها مقاوم تر بودند و نتایج آزمون میکروبی نشان داد عصاره اولتراسوند پادینا از باقی عصاره ها به طور معناداری خاصیت ضد میکروبی بیشتری داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده روش اولتراسوند روش مناسبی جهت عصاره گیری می‌باشد و همچنین از این عصاره می‌توان به عنوان ترکیب آنتی اکسیدان، ضد میکروب، ضد آلزایمر و کاهش دهنده نیترات در افزودنی‌های غذایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image