تاریخچه نشریه

 این نشریه از فروردین ماه سال 1384 به‌صورت دوفصلنامه، از فروردین 1389 به‌صورت فصلنامه (4 جلد به زبان فارسی) و از فروردین سال  1394 به صورت دوماهنامه (4 جلد به زبان فارسی و 2 جلد به زبان لاتین)با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران منتشر می‌شود.

 

 

حوزه و تخصص نشریه

 نشریه "پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران" مقاله‌های برگرفته شده از نتایج پژوهشی در زمینه مهندسی، شیمی، میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی و همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین رشته‌ای داشته را مورد توجه قرار می‌دهند.

 

سیاست دسترسی آزاد

نشریه "پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران"  به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

 

هزینه‌

نشریه "پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران" مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه های ویراستاری و چاپ مقالات دریافت می‌نماید.

 

سیستم مشابهت‌یاب

نشریه "پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران" برای جلوگیری از سرقت علمی، از سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب برای مقالات فارسی و از سامانه iThenticate برای مقالات لاتین استفاده می کند.

 

 

بیانیه محرمانگی

 اطلاعات تماس نویسندگان صرفاجهت اهداف نشریه بوده و در اختیار هیچ فرد و سازمانی قرار داده نمی‌شود.