ضمن عرض تشکر بابت همکاری با نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، از کلیه داوران محترم نشریه درخواست می‌شود زمانی که برای اولین بار وارد پروفایل داوری خود می‌شوند اطلاعات شخصی به‌ویژه وابستگی سازمانی، شناسه ارکید، زمینه‌های داوری و همچنین اطلاعات حساب بانکی خود را به دقت تکمیل نمایند.

چنانچه مقاله ارسال‌شده به داوری در تخصص شما نیست یا فرصت انجام داوری را ندارید حتما انصراف از داوری را ثبت نموده و در صورت امکان چند داور جایگزین معرفی نمایید.

در زمان داوری مقالات به سوالات فرم داوری پاسخ دهید و اگر روی متن مقاله کامنتی می‌گذارید مطمئن باشید که اسم شما در کامنت‌ها مشهود نباشد. مسیر تغییر نام در word:
File-Options-General-Personalize your copy of Microsoft Office-User name


رعایت اصول اخلاقی نشریه برای داوران

از کلیه داوران انتظار می‌رود وظایف داوران در بخش اصول اخلاقی انتشار مقاله را مشاهده کرده و به اصول اخلاقی نشریه پایبند باشند.

ثبت داوری در پایگاه وب آف ساینس

جهت ثبت داوری‌ها در پایگاه وب آف ساینس، تقاضا می‌شود ایمیل تشکری که پس از انجام داوری از طرف نشریه دریافت می‌کنید را به آدرس reviews@webofscience.com ارسال نمایید.