آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 828
تعداد پذیرش 380
تعداد عدم پذیرش 395

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 81
تعداد مقالات 939
تعداد مشاهده مقاله 416942
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 133 روز
درصد پذیرش 46 %