آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 431
تعداد پذیرش 216
تعداد عدم پذیرش 163

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 87
تعداد مقالات 958
تعداد مشاهده مقاله 1041628
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 492965
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 77 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 332 روز
درصد پذیرش 50 %