آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1664
تعداد پذیرش 808
تعداد عدم پذیرش 632

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 778
تعداد مشاهده مقاله 31895
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 89 روز
درصد پذیرش 49 %