آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 766
تعداد پذیرش 292
تعداد عدم پذیرش 373

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 891
تعداد مشاهده مقاله 324476
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 141 روز
درصد پذیرش 38 %