آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 787
تعداد پذیرش 324
تعداد عدم پذیرش 381

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 77
تعداد مقالات 906
تعداد مشاهده مقاله 360831
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
درصد پذیرش 41 %