انتشار شماره 3-20 نشریه
به اطلاع کاربران گرامی می رساند مقالات شماره جدید نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، در سایت نشریه به نشانی   https://ifstrj.um.ac.ir/issue_5909_5985.html منتشر شده است.

مطالعه بیشتر

اخذ نمایه نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت در پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس نمایه شد. لینک پذیرش نشریه در نمایه اسکوپوس در سامانه نشریه قرار داده شده است و به زودی فعال و قابل مشاهده خواهد بود.

مطالعه بیشتر

آخرین ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام
طبق آخرین گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، ضریب تاثیر نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 0.130 و کیفیت آن Q1 می‌باشد.

مطالعه بیشتر

اعلام نتایج رتبه بندی سال 1401 نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نتایج ارزیابی و رتبه بندی سال 1401 نشریات علمی وزارت عتف بر روی پورتال نشریات علمی به آدرس journals.msrt.ir اعلام گردید. برای مشاهده نتایج رتبه بندی سال 1401 نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران اینجا کلیک نمایید.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید نشریه
به اطلاع کاربران گرامی می رساند مقالات شماره جدید نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، در سایت نشریه به نشانی   https://ifstrj.um.ac.ir/issue_5618_5662.html منتشر شده است.  

مطالعه بیشتر

اعلام ضریب تاثیر نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران سال 1399 توسط ISC
جهت مشاهده ضریب تاثیر سال 99 نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران به این سایت مراجعه نمایید: https://jcr.isc.ac/main.aspx

مطالعه بیشتر