نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

در این مقاله استخراج روغن پسته با روش سیال تحت فشار، در دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی معرفی شده است. با اصلاح دستگاه مذکور حلال مایع و گاز دی
اکسید کربن بطور متناوب به داخل سیستم پمپ می شوند. نتایج آزمایشات نشان می دهد که راندمان استخراج روغن پسته مستقل از فشار می باشد. راندمان استخراج
از 4% به 1% بهبود می یابد. علاوه بر این میزان

CAPTCHA Image