مقاله پژوهشی
تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال

وحید محمدپور؛ محمدتقی حامد موسویان؛ احمد اعتمادی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1759

چکیده
  خشک کردن یکی از مراحل مهم فرآوری پسته است . در این پژوهش , جهت تعیین ضریب نفوذ موثر ، انرژی فعالیت و سینیتیک خشک ش دن پسته ، یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد . مدلهای تجربی مختلفی جهت انطباق با داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور مهمترین پارامتر های موثر در C فرآیند خشک کردن یعنی دمای هوا (در چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر میزان آفلاتوکسین تولیدی توسط آسپرژیلوس فلاووس بر کاهش بازاریابی پسته در جهان

حسین صارمی؛ سید محمود اخوت

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1760

چکیده
  محصول پسته یکی از محصولات عمده کشاورزی در ایران به شمار می رود و بخش عمده صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد . آفلاتوکسین به عنوان متابولیت ثانویه تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته به عنوان یک سم بالقوه خطرناک در کاهش امکان رقابت بازاریابی پسته در جهان نقش دارد . بعضی از کشورها بخصوص آمریکا با مغتنم شمردن این وضعیت برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راههای کنترل قارچ آسپرژیلوس فلاووس مهمترین عامل تولید آفلاتوکسین در پسته به منظور افزایش صادرات این محصول

حسین صارمی؛ سید محمود اخوت؛ هانیه صارمی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1777

چکیده
  اصولاً درختان پسته در مناطقی مورد کشت قرار می گیرند که از نظر عوامل مهم اکولوژیکی مانند حرارت و رطوبت، مطلوب فعالیت قارچ آسپرژیلوس فلاووس می باشد. از طرفی میوه پسته حاوی موادی است که نه تنها فعالیت قارچ را بیشتر می کند بلکه شرایط را برای تولید متابولیت ثانویه یعنی افلاتوکسین فراهم می نماید. با توجه به زیان های فراوان افلاتوکسین و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر انواع مختلف سیستم های بسته بندی بر پایداری پسته خشک خام در شرایط مختلف

ناصر صداقت؛ محمدباقر حبیبی نجفی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1778

چکیده
  تاثیر انواع مختلف سیستم های بسته بندی بر پایداری پسته خشک خام طی نگهداری در شرایط مختلف مورد مطالعه قرار گرفت . پسته ه ا در کیس ه های بسته بندی گردید و در شرایط مختلف ( اتمسفر ، خلاء و حضور جاذب اکسیژن ) نگهداری شدند . جهت ( PE / EVOH PS ) چند لایه پلاستیکی استفاده شد . ( ASLT ) 35 و 50 درجه سانتی گراد از روش آزمون تعیین زمان ماندگاری تسریع شده ، ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استخراج سیال تحت فشار روغن پسته با استفاده از یک استخراج کننده سیال فوق بحرانی اصلاح شده و طرح آماری برای بهینه سازی

سیدحسن قاضی عسکر؛ علی شیبانی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i2.1779

چکیده
  در این مقاله استخراج روغن پسته با روش سیال تحت فشار، در دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی معرفی شده است. با اصلاح دستگاه مذکور حلال مایع و گاز دی اکسید کربن بطور متناوب به داخل سیستم پمپ می شوند. نتایج آزمایشات نشان می دهد که راندمان استخراج روغن پسته مستقل از فشار می باشد. راندمان استخراج از 4% به 1% بهبود می یابد. علاوه بر این میزان  بیشتر