نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

کاسبرگ، گلبرگ و پرچم از محصولات فرعی در فرآیند تولید زعفران هستند که در ایران هیچ‌گونه استفاده‌ای از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. این محصولات جانبی حاوی مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای آنتوسیانین و آنتی‌اکسیدان می‌باشند. در این پژوهش استخراج ترکیبات آنتوسیانینی و آنتی‌اکسیدانی از پرچم گل زعفران با استفاده از مخلوط حلال اتانول و اسید کلریدریک 5/1 نرمال (85:15) و امواج فراصوت انجام شد. به‌منظور بررسی اثر فرآیند فراصوت در بهینه‌سازی استخراج ترکیبات آنتوسیانینی، سه زمان 5، 10 و 15 دقیقه و شدت صوت 20، 60 و 100 درصد به‌کار رفت. نتایج نشان داد زمان 15 دقیقه و شدت صوت 100 درصد، بیشترین بازده استخراج عصاره (48/54 درصد) و زمان 10 دقیقه و شدت صوت 100 درصد بیشترین میزان استخراج ترکیبات آنتوسیانینی (83/48 میلی‌گرم در میلی‌لیتر)، پلی‌فنول کل (mg/ml54/36)، قدرت مهارکنندگی رادیکال DPPH (mg/ml7/335) و میزان قدرت احیاکنندگی آهن III (1/431 میکرومول بر لیتر آهن III) را داشتند لذا شرایط بهینه استخراج ترکیبات آنتوسیانینی از پرچم گل زعفران با استفاده از امواج فراصوت زمان 10دقیقه و شدت صوت 100 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image