نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی(گروه صنایع غذایی)

3 دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

فروکتان ها گروهی از الیگو و پلی ساکاریدهای تشکیل شده از فروکتوز هستند که به علت دارا بودن ویژگی های مفید تغذیه ای وعملکردی به طور گسترده ای در جهان مورد استفاده می باشند. گیاه سریش از جمله گیاهانی می باشد که از دیر باز در امور صنعتی و طب سنتی استفاده می شده و یکی از منابع ارزشمند فروکتان به شمار می رود. اما همچنان اطلاعات کمی در مورد نحوه استخراج فروکتان از این گیاه، موجود است. در این تحقیق از روش رویه پاسخ و طرح باکس بنکن به منظور بررسی تأثیر زمان (5-40 دقیقه) و دمای استخراج (40-90 درجه سانتیگراد) و نسبت آب به ماده جامد (30:1 – 50:1) بر راندمان استخراج فروکتان از سریش، درجه پلیمریزاسیون، درجه خلوص و نیز بهینه سازی فرایند استخراج آبی، استفاده گردید. برای توصیف بازده استخراج، درجه پلیمریزاسیون و درجه خلوص از مدل های درجه دوم استفاده و کارایی آن مورد تائید قرار گرفت. سپس، مدل بدست آمده جهت یافتن بهترین شرایط فرایند با بیشترین بازده استخراج و درجه خلوص، استفاده گردید. نتایج نشان داد، در صورتی که زمان استخراج 38/28 دقیقه، دمای استخراج 88 درجه سانتیگراد و نسبت آب به ماده جامد 50:1 باشد، بیشترین بازده استخراج (10/54 درصد) و درجه خلوص (58/32 درصد) حاصل می گردد.

کلیدواژه‌ها