نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

لیزوزیم سفیده تخم مرغ به‌دلیل ویژگیهای خاص، یکی از پروتئینهایی است که در صنایع مختلف غذایی اهمیت روزافزونی یافته است. به‌عنوان نانو فیبریل زیستی، آنتی‌بیوتیک، افزودنی غذایی طبیعی و شیرین‌کننده در نانو زیست‌فناوری، فناوری غذایی و بسته‌بندی ضدمیکروبی برای پرهیز از به‌کار بردن افزودنی‌های شیمیایی استفاده می‌شود. همچنین با توجه به اطلاعات بیوشیمیایی نسبتاً کامل، لیزوزیم سفیده تخم مرغ به‌عنوان مدل برای تحقیق در مورد ساختار و عملکرد پروتئین‌ها استفاده فراوان دارد. با توجه به کاربردهای لیزوزیم در زمینه‌های زیادی از علوم و فناوری، توسعه روشی مؤثر، ساده و ارزان برای تخلیص این پروتئین موردنیاز است. بر این اساس روش تخلیصی مبتنی‌بر رسوب‌دهی با استفاده از نمک و کروماتوگرافی تعویض یون طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه پس از جداسازی سفیده از زرده تخم مرغ، عصاره حاصل طی دو مرحله توسط نمک آمونیوم سولفات 30 و 50 درصد تفکیک گردید. سپس لیزوزیم توسط کروماتوگرافی تعویض کاتیون در ستون SP سفارز تخلیص شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در این روش، لیزوزیم با فعالیت ویژه (U/mg) 333 و خلوص حدود 98 تا 100 درصد تخلیص گردید. مطالعات ساختاری با استفاده از دورنگ نمایی دورانی (CD) و فلورسانس ذاتی نیز مؤید طبیعی بودن کنفورماسیون در سطح ساختار دوم و سوم پروتئین بود. در این مطالعه یک روش آزمایشگاهی ساده، سریع، کم‌هزینه و با کیفیت بالا جهت خالص‌سازی لیزوزیم بهینه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image