نوع مقاله : مقاله پژوهشی فارسی

نویسندگان

1 پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی، گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

2 اداره کل استاندارد استان کرمانشاه

10.22067/ifstrj.2023.79840.1222

چکیده

گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) یک سبزی فاسدشدنی است که به‌طور گسترده در سراسر جهان کشت و مصرف می‌شود . این محصول به‌عنوان یک محصول بسیار سودآور شناخته شده است که بازدهی بالایی را برای کشاورزان در مقیاس کوچک در اکثر کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند. رب گوجه‌فرنگی یکی از فرآورده‌های فرآوری شده گوجه فرنگی است که ماندگاری طولانی دارد و به‌عنوان یک ماده غذایی مهم در سراسر جهان استفاده می‌شود. باکتری Alicyclobacillus به‌عنوان یک خطر برای صنایع غذایی پاستوریزه اسیدی در نظر گرفته می‌شود. این باکتری‌ها از طریق میوه‌های آلوده به خاک، تجهیزات تولید کارخانه‌ها وارد محصول شده و در نهایت متابولیت‌هایی مانند گایاکول تولید می‌کند . به‌منظور بررسی آلودگی میکروبی کنسروهای رب گوجه‌فرنگی در کشور، 46 نمونه کنسرو رب گوجه فرنگی به میزان 184 قوطی 800 گرمی از بازار خریداری شد. نمونه‌های کنسرو رب گوجه‌فرنگی در دمای C°1‌± C°30 به مدت 14 روز و دمای C°1‌± C°55 به مدت 7 روز گرمخانه‌گذاری شدند. محتویات هر دو نمونه آزمونه به‌طور جداگانه برای باکتری‌های ترموفیل، باکتری‌های مزوفیل، کپک و مخمر مورد آزمون قرار گرفتند. از 46 نمونه تهیه شده ، 28 نمونه از نظر آلودگی به باکتری‌های مقاوم به اسید ترموفیل مثبت بودند. با توجه به تعداد نمونه‌های آلوده مشخص شد که 60.86 درصد از نمونه‌ها آلوده با باکتری‌های مقاوم به اسید ترموفیل بودند. با استفاده از روشPCR، کلنی-های رشدیافته از نظر دو نوع باکتری Alicyclobacillus acidocaldarius و Bacillus coagulans مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص شد که همگی سویه-های مختلف گونه Alicyclobacillus acidocaldarius هستند. هیچ‌یک از کلنی‌ها به‌عنوان گونه Bacillus coagulans شناسایی نشد. از آنجایی‌که باکتری Alicyclobacillus acidocaldarius برای اولین‌بار از خاک جدا شد، وجود این باکتری‌ها در محصول نشان‌دهنده آلودگی مواد اولیه به خاک است. در این تحقیق وجود باکتری آلیسایکلوباسیلوس در کنسرو رب گوجه‌فرنگی تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image