نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 Shahid Beheshti University

2 دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 یزد

10.22067/ifstrj.2023.82673.1262

چکیده

امروزه، استفاده از افزودنی‌های طبیعی به عنوان جایگزینی برای افزودنی‌های سنتزی در صنایع غذایی افزایش یافته است. در این مطالعه به بررسی پتانسیل عصاره پوست انار به عنوان یک افزودنی طبیعی غذایی پرداخته شد. پوست انار (Punica granatum L) محصول جانبی میوه انار است که خواص تغذیه‌ای، عملکردی و ضد عفونی کننده‌ای آن در ژنوتیپ‌های مختلف متفاوت است. فعالیت مهار رادیکال آزاد (DPPH)، محتوای فنل و فلاونوئید کل در پوست سی ژنوتیپ انار ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور یافتن تنوع در خصوصیات فیتوشیمیایی پوست ژنوتیپ‌های انار از دستگاه HPLC-DAD-MS استفاده و تعداد نه ترکیب فنلی شناسایی و تعیین مقدار شدند. ترکیبات اصلی پوست انار شامل پونیکالاژین β (7/48-48/20 میکروگرم بر میلی‌گرم)، پونیکالاژین α (1/30-9/13 میکروگرم بر میلی‌گرم) و الاژیک اسید (4/13-6/1 میکروگرم بر میلی‌گرم) می‌باشند. ژنوتیپ IPP23 (کابدار شیرین بهشهر) بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در بین سایر ژنوتیپ‌ها را دارد. میزان ترکیبات فنلی کل (1/181- 4/66 میلی‌گرم گالیک اسید به ازای یک گرم پودر خشک گیاه)، ترکیبات فلاونوئیدی کل (1/144- 5/38 میلی گرم روتین به ازای یک گرم پودر خشک گیاه ) و خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره‌های مختلف 9/13-8/3 (میکروگرم در میلی لیتر) تعیین شدند. نتایج نشان می‌دهد که خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره‌های پوست انار به طور قابل توجهی بالاتر از استاندارد گالیک اسید است. در نهایت در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ژنوتیپ IPP23 به عنوان منبع مهم افزودنی‌های طبیعی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image