مطالعه اثرات غلظت‌های مختلف محلول ساکارز بر ویژگی‌های کمی و کیفی برش‌های خشک‌شده گلابی با محلول‌های باز تغلیظ‌شده اسمزی

حامد فاطمیان؛ شادی گیاه چی؛ سید ابراهیم حسینی؛ عباس گرامی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1393

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37818

چکیده
  فرآیند خشک کردن به دلایل متعدد سبب افت ویژگی­‌های کیفی محصول نهایی می‌­شود. برای این منظور به‌کارگیری فرآیند­های جایگزین و یا تیمار­های مقدماتی نظیر خشک‌کردن به‌روش اسمزی ضروری به‌نظر می­‌رسد. دراین مطالعه درفرآیند آبگیری اسمزی حلقه‌­های گلابی رقم دوشس، اثرغلظت­‌های 50 و 60 درصد وزنی-وزنی محلول ساکارز با دمای ثابت ...  بیشتر

تأثیر پکتین بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و حسی تافوی (پنیر سویا) تولید شده توسط منعقد‌کننده‌های کلرید کلسیم و گلوکونو دلتا لاکتون

نسرین جمشیدی کلجکاهی؛ ویدا اسپرن؛ سید ابراهیم حسینی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7824

چکیده
  پنیرسویا (تافو) یکی ازمهمترین فرآورده‌های پروتئینی گیاهی است و سالهای بسیار طولانی است که در کشورهای جنوب شرقی آسیا تولید می‌شود. در این تحقیق، اثر هیدروکلوئید پکتین در دو غلظت 1/0 و 2/0 درصد (وزنی- وزنی، بر پایه شیرسویا) و نمک‌های منعقدکننده کلریدکلسیم و گلوکونودلتالاکتون (GDL) در دو غلظت 1/0 و 2/0 درصد بر راندمان استحصال و ویژگی‌های مختلف ...  بیشتر