بررسی اثر پروتئاز قارچی آسپرژیلوس نایجر بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوساله

نیلوفر اسمعیلی خانی؛ شادی مهدی خانی؛ علی محمدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.60768

چکیده
  کیفیت گوشت همیشه برای مصرف‌کنندگان آن بسیار مهم می‌باشد. تردکردن گوشت یکی از راه‌های بهبود کیفیت در گوشت و فرآورده‌های آن می‌باشد. در این مطالعه اثر سه سطح (0025/0، 005/0 و 01/0 درصد) از پروتئاز تولیدی به‌وسیله‌ی آسپرژیلوس نایجر بر میزان تردی گوشت طی 28 روز نگهداری، در دمای 4 درجه‌ سانتی­گراد مورد بررسی قرار گرفت. سپس تیمارها از نظر ویژگی‌های ...  بیشتر

طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته

محسن شمسی؛ اسماعیل محمودی؛ علی جعفری؛ علی محمدی؛ مهدی هدایتی زاده

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1386

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.349

چکیده
  ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده پسته در دنیا می‌باشد. تولید سالانه این محصول در ایران، به طور متوسط طی پانزده سال اخیر، 232 هزار تن می‌باشد که تقریبا 5/52 درصد کل تولید دنیا را به خود اختصاص داده است. فرآوری مناسب پسته، پس از برداشت تا عرضه آن به بازار، تاثیر زیادی در حفظ کیفیت، ارزش غذایی، خصوصیات ظاهری و در نتیجه، میزان بازار ...  بیشتر