بهینه‌یابی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کاهش کلسترول خامه به‌وسیله بتاسیکلودکسترین به‌روش سطح پاسخ

میترا منصوری بنی؛ وحید سماواتی؛ مرضیه بلندی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 423-435

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.81186

چکیده
  در این مطالعه بهینه‌یابی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکاهش کلسترول خامه توسط بتاسیکلودکسترین موردبررسی قرار گرفت و با آنالیز پارامترهای مؤثرعملیاتی شامل غلظت بتاسیکلودکسترین (5/1،0، 5/1%) و دمای اختلاط (10، 30، 50 درجه سانتی‌گراد) و زمان اختلاط (5، 15، 25 دقیقه) شرایط عملیاتی بهینه برای دستیابی به فرآیندی با راندمان بالا بررسی گردید و از طراحی ...  بیشتر

برهمکنش خاصیت ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی ریحان Ocimum basilicum))، مریم ‏گلی (Salvia officinalis) و دارچین در دوغ

هاجر شهسوار؛ مرضیه بلندی؛ هما بقایی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i1.80162

چکیده
  عصاره‏ های گیاهی دارای خاصیت ضدمیکروبی بوده و می‏توانند به‌عنوان یک طعم‌دهنده، جایگزین نگهدارنده ‏های شیمیایی در مواد غذایی شوند. در این پژوهش اثرهم‏ افزایی خاصیت ضدمیکروبی ترکیب عصاره‏ های هیدروالکلی سه گیاه ریحان، دارچین و مریم ‏گلی بر روی سویه ‏های غذایی اشریشیاکلای، استافیلوکوکوس اورئوس و مخمر ساکارومایسس سرویزیه ...  بیشتر

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی شیر میوه ی آلبالو-زرشک بر مبنای شیر سویا

اشرف نظریان؛ سید علی مرتضوی؛ مجید عرب عامری؛ مرضیه بلندی؛ محمد مهدی کریم خانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14351

چکیده
  امروزه در دنیا رشد و پیشرفت قابل توجهی در تولید ومعرفی نوشیدنیهای گیاهی جدید که غنی از آنتی اکسیدانها و ترکیبات فنولیک هستند انجام شده است به طوریکه شواهد اپیدمیولو‍ژیکی نشان داده است که مصرف مناسب غذا ها ویا نوشیدنیهای غنی از ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدانها، میزان ابتلا به بسیاری از بیماریها ازجمله بیماریهای قلبی – عروقی را کاهش ...  بیشتر