زیست فناوری مواد غذایی
بررسی آلودگی میکروبی کنسروهای رب گوجه‌فرنگی در ایران و جداسازی و شناسایی Alicyclobacillus acidocaldarius به روش PCR

معصومه اطهری نیا؛ نسرین ذوالنوریان؛ ساره داورزنی

دوره 19، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 745-755

https://doi.org/10.22067/ifstrj.2023.79840.1222

چکیده
  رب گوجه­فرنگی یکی از فرآورده­های فرآوری شده گوجه­فرنگی است که ماندگاری طولانی دارد و به­عنوان یک ماده غذایی مهم در سراسر جهان استفاده می­شود. بر اساس آمارهای جهانی، ایران جزو ده تولیدکننده برتر رب گوجه­فرنگی در جهان است، ایران در زمینه تولید رب گوجه­فرنگی در رتبه چهارم تا پنجم جهان قرار دارد. باکتری Alicyclobacillus به­عنوان ...  بیشتر