دستورالعمل کلی ارسال مقاله :

از نویسنده مسئول محترم تقاضا می شود که زمان ارسال مقاله جدید،حتماً موارد ذیل را رعایت نمایند.

 • اسامی نویسندگان را به طور کامل در سایت وارد نمایند.
 • کلیه اطلاعات خواسته شده در مورد مقاله را به دقت تکمیل نماید.
 • دقت نمایید که نویسنده مسئول مقاله حتما باید استاد راهنما یا مجری طرح باشد.
 • اسامی 3 داور پیشنهادی که در زمینه مقاله ارسالی تخصص کافی داشته و در دانشگاه یا موسسه ای غیر از محل اشتغال نویسندگان مقاله مشغول به کار هستند، معرفی نمایند.
 • در زمان ارسال مقاله حتماً نوع زبان مقاله (فارسی و انگلیسی) را تعیین نمایند.
 •   تعهدنامه و فرم تعارض منافع تکمیل و بارگذاری شود.
 •  شناسه ارکید نویسنده مسول ( الزامی) و سایر نویسنده ها در سایت وارد شود.

 

دانلود فایل راهنمای نگارش مقالات


روش نگارش متن مقاله:
- مقاله باید برروی کاغذ 21*28 سانتی متری (A4) با فونت قلم فارسی B Mitra  سایز 12 و کلیه کلمات انگلیسی مقاله با قلم Times New Roman سایز 10 نوشته شود.

- کلیه سطرهای متن مقاله به‌صورت ادامه‌دار (Continuous) شماره‌گذاری (Line numbering) شوند.

- فاصله و نیم فاصله بین واژه ها رعایت گردد.

- مقالات ارسالی باید با نرم افزار2007 WORD تایپ شود.

- در مقالات فارسی حروف جداول و اشکال فارسی باشد.

- اسامی منابع داخل متن، جنس و گونه ها به صورت لاتین باشد.

- تمام معادلات و فرمول‌ها چپ چین بوده و با عددی که در منتهی علیه سمت راست در داخل پرانتز آورده می‌شود، شماره‌گذاری گردند.

 

 نحوة تهیه مقاله :
برای هر مقاله سه فایل جداگانه به شرح ذیل آماده شود:

1 – فایل مشخصات نگارنده یا نگارندگان (به زبان فارسی و انگلیسی): این فایل باید شامل نام و نام خانوادگی، درجه علمی، محل خدمت و آدرس دقیق پستی (و پست الکترونیکی) نویسندگان به همراه نگارنده اصلی که مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده دارد باشد.

2-فرم تعهدنامه

3- فرم تعارض منافع

4- فایل متن مقاله: این فایل باید /شامل عنوان (بدون نام نویسندگان)، چکیده و واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، فهرست منابع و چکیده مبسوط انگلیسی برای مقالات فارسی بوده و اصول زیر در تهیة آن رعایت شود:

الف) چیکده مبسوط لاتین باید بین 650تا 850 واژه بوده و همه‌ی بخش‌های زیر را دارا باشد:

 1. Title
 2. Introduction
 3. Materials and Methods
 4. Results and Discussion
 5. Conclusions
 6. Keywords

ب) حتی المقدور از شرح جزئیات اندازه گیری ها در متن مقاله پرهیز شود. چنانچه در قسمت مواد و روش ها، معادلات ریاضی ارائه می شود کلیه اجزاء معادله دقیقا تعریف شده و در صورتیکه معادلات توسط نگارنده (یا نگارندگان) استخراج شده نحوة حصول آن آورده شود.

ج) از کلماتی نظیر نمودار، گراف، نقشه، تصویر و نظایر آن خودداری شده و تنها از واژه «شکل» استفاده شود. شکلها و جداول در داخل متن در محل مناسب مرتبط با متن جاگذاری شود.کلیة نتایج باید در مقیاس متریک (SI) بوده و نتایج عددی تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه گردد.

د) زمان ارجاع به رفرنس در ابتدا یا وسط جمله مشابه مثال روبه رو استفاده شود: لغوی و همکاران (Loghavi et al., 2010)

ه)  در صورت نیاز می توان تشکر و قدردانی از موسسات یا اشخاص را قبل از فهرست منابع، با ذکر عنوان ((قدردانی)) انجام داد.

 

نحوه تنظیم فهرست منابع:
کلیه فهرست منابع مورد استفاده اعم از منابع فارسی و منابع خارجی باید به صورت لاتین تنظیم شود.

 

نحوه ارسال مقاله:
ارسال مقاله بصورت آنلاین و از طریق ثبت نام در سیستم آنلاین وب سایت مجله به آدرس http://ifstrj.um.ac.ir امکانپذیر می باشد. بدیهی است کاربرانی که قبلاً ثبت نام کرده اند و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سایت شده و پس از طی مراحل سابمیت مقاله جدید را انجام می دهند.

 

 قابل توجه نویسندگان محترمی که مقاله آنها به مرحله اصلاحات رسیده است:

به استحضار نویسندگان محترم می‌رساند جهت تسریع و تسهیل فرآیند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود.