استفاده از چند آب‌میوه و سبزی به‌عنوان محیط پایه برای تولید نوشیدنی‌های پروبیوتیک غیرلبنی

رویا رضایی؛ هادی کوهساری

دوره 16، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 111-121

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i6.84472

چکیده
  فراورده‌های پروبیوتیک لبنی خطر افزایش کلسترول و عدم تحمل لاکتوز را مطرح می‌سازند. در این تحقیق از آب‌میوه‌ها و سبزی‌های سیب، موز، هویج و گوجه به‌عنوان محیط پایه برای تولید نوشیدنی‌های پروبیوتیک استفاده شد و قابلیت زنده‌مانی دو باکتری اسید لاکتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در این محصولات موردبررسی قرار ...  بیشتر

آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینهسازی فرمولاسیون آن

رویا رضایی؛ فخری شهیدی؛ محمد الهی؛ محبت محبی؛ مهدی نصیری محلاتی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14386

چکیده
  در این پژوهش، تولید پاستیل میوهای بر پایه آلو به عنوان فراوردهای نوین با استفاده از نسبتهای مختلف نشاسته و ژلاتین مورد مطالعه قرار گرفت. 13 فرمول از فراورده مورد نظر براساس طرح مرکب مرکزی ( با 5 تکرار در نقطه مرکزی) تولید گردید. روش سطح پاسخ به منظور بهینهسازی فرمولاسیون با استفاده از متغیرهای مستقل، میزان ژلاتین در دامنه 85/3 تا 92/6 درصد ...  بیشتر