مهندسی مواد غذایی
اثر صمغ قدومه شیرازی بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی پودر دوغ تولیدشده به‌روش خشک‎کردن پاششی

نازنین بزازیان؛ اکرم آریان فر

دوره 17، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 803-817

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v18i1.86590

چکیده
  دوغ، یکی از نوشیدنی‌های سنتی ایرانیان است که از اختلاط ماست با آب و اندکی نمک حاصل می‌شود. تولید و صادرات دوغ به‌عنوان یک نوشیدنی تخمیری بومی ایران در سال‌های اخیر در حال افزایش است. یکی از عوامل مؤثر بر افزایش ضایعات دوغ، آلودگی ناشی از فعالیت کپک‌ها و مخمرها می‌باشد. از روش‌های رایج افزایش ماندگاری موادغذایی مایع مانند دوغ، خشک‌کردن ...  بیشتر