بهینه‌‏یابی فرمول نان حجیم حاوی صمغ‌های فارسی و ریحان

مسعود حفیظ؛ زهرا شیخ الاسلامی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 395-408

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.81014

چکیده
  امروزه استفاده از صمغ‌های بومی در فرآورده‌های غلات با هدف بهبود کیفیت رو به افزایش است. در این تحقیق، اثر دو نوع صمغ فارسی و ریحان در سطوح صفر تا یک درصد با کمک طرح مرکب مرکزی بر پارامترهای فعالیت آبی، رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل، سختی و کشش‌پذیری نان حجیم بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان صمغ‌ها در فرمول نان حجیم، میزان ...  بیشتر

بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریزساختار و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیوی

اسماعیل خزایی؛ فخری شهیدی؛ سید علی مرتضوی؛ محبت محبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 21-33

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.38296

چکیده
  Spirulina platensis یکی از بهترین ریزجلبک‌های غذایی است که از سوی سازمان بهداشت جهانی به‌عنوان غذایی برتر شناخته شده است و می‌تواند جهت تولید غذاهای عملگر استفاده شود. در این پژوهش تولید فرآورده‌ای نوین از کیوی تحت‌عنوان پاستیل کیوی و غنی‌سازی آن با ریزجلبک Spirulina platensis موردمطالعه قرار گرفت. اثر سطوح مختلف Spirulina platensis در پنج سطح (صفر، 25/0، ...  بیشتر

تغییرات ریزساختاری در شیر تغلیظ‌شده با شربت نشاسته در طول ذخیره‌سازی طولانی‌مدت: یک مطالعه میکروسکوپ الکترونی

آیگور سیمکو؛ آنا گنزدیلو؛ یولیا وینوگرادوا؛ ولنتیا پوپووا

دوره 11، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 279-284

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.44476

چکیده
  مطالعه تغییرات ریزساختار شیر تغلیظ‌‌شده شیرین با قند، جهت جایگزینی شربت نشاسته در طول دوره ذخیره‌سازی طولانی‌مدت موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش با میکروسکوپ الکترونی عبوری انجام شد. نویسندگان، ریزساختار شیر تغلیظ‌‌شده با قند و ریزساختار شیر تغلیظ‌شده با 40% و 100% شربت نشاسته را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج نشان داد که پل ...  بیشتر