شیمی مواد غذایی
حفظ کیفیت پس از برداشت میوه Orlando tangelo با کاربرد قبل از برداشت ملاتونین و پس از برداشت پوشش خوراکی زانتان

سکینه ملایی محمد آبادی؛ سمیه رستگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/ifstrj.2024.87553.1324

چکیده
  این آزمایش با هدف تعیین اثرات ملاتونین قبل از برداشت و غوطه وری صمغ زانتان بر کیفیت کلی و عملکرد پس از برداشت میوه های Orlando Tangelo انجام شد. پس از انتخاب درختان مناسب و یکنواخت، محلول پاشی ملاتونین در سه غلظت 0100 میکرومولار و 200 میکرومولار انجام شد. محلول پاشی یک ماه قبل از برداشت انجام شد و سه بار در فواصل هفتگی تکرار شد. علاوه بر این، میوه‌ها ...  بیشتر

بررسی تاثیر افزودن دو صمغ لوبیای خرنوب و زانتان بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک و ظرفیت نگهداری آب ماست سین‌بیوتیک شتر

ژاله سادات لاجوردی؛ محمد سعید یارمند؛ زهرا امام جمعه؛ امیر نیاسری نسلجی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 131-143

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.50416

چکیده
  در این تحقیق تاثیر دو صمغ زانتان و لوبیای خرنوب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماست فراسودمند سین‌بیوتیک از شیر شتر به همراه β-گلوکان استخراج شده از جو دوسر مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل: صمغ لوبیای خرنوب (LBG) و صمغ زانتان (به نسبت 1:1) هر کدام در سه سطح 1/0، 2/0 و 3/0 % و β-گلوکان در سه سطح 5/1، 2 و 5/2% به شیر با درصد چربی مشخص ...  بیشتر

تاثیر صمغ‌های دانه لوکاست و زانتان به‌عنوان جایگزین چربی بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی کیک روغنی

مریم زائری؛ سیمین اسداللهی؛ مهناز هاشمی روان

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 55-65

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.66890

چکیده
  کیک یکی از فرآورده‌های مهم غلات و محصولی از آرد گندم بوده که دارای انواع مختلف و با کالری‌های متفاوت می‌باشد. جایگزین‌های چربی ترکیباتی هستند که جهت تأمین تمام یا برخی از خواص چربی به‌کار می‌روند در حالی که نسبت به آن کالری کمتری تولید می‌کنند. قابل توجه این که در محصولات قنادی، جایگزین‏های چربی بر پایه کربوهیدرات، به علت دارا ...  بیشتر