افزایش عمر ماندگاری فیله مرغ با پوشش زیست تخریب‌پذیر کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) طی نگهداری در یخچال

ذبیح اله بهمنی؛ پرستو ابوالفتحی

دوره 18، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 383-395

https://doi.org/10.22067/ifstrj.2021.69985.1035

چکیده
  پوشش‌های زیست تخریب‌پذیر جایگزین مناسبی برای بسته‌بندی‌ با مواد پلاستیکی، با توجه به مشکلاتی که در بازیافت و آلودگی طبیعت دارند، می‌باشند. در این پژوهش، عمر ماندگاری فیله مرغ با استفاده از پوشش زیست تخریب‌پذیر کیتوزان به همراه اسانس آویشن شیرازی در دمای یخچال (C°2 ±4) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل شاهد، تیمار 2% کیتوزان، ...  بیشتر