مقاله پژوهشی لاتین
بهینه‌یابی شرایط استخراج موسیلاژ از دانه بارهنگ توسط روش سطح پاسخ

یونس زاهدی دیزج یکان؛ هادی مهدویان مهر؛ سید محمد علی رضوی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i6.52760

چکیده
  به‌دلیل نقش و جایگاه هیدروکلوئیدها در ویژگی­‌های بافتی فراورده‌­های غذایی، شناسایی منابع جدید آن‌ها حائز اهمیت و مطلوب است. هدف از این پژوهش بررسی شرایط استخراج موسیلاژ از دانه بارهنگ توسط طرح مرکب مرکزی چرخش‌­پذیر روش سطح پاسخ بود. درجه حرارت (°C 85-25)، pH (9- 3) و نسبت آب به دانه (50 به 1 الی 50 به 4) فاکتورهای موردبررسی بودند. عامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
ریزپوشانی رنگدانه آنتوسیانینی زرشک با استفاده از خشک‌کن انجمادی

حسن میرحجتی؛ پروین شرایعی؛ ریحانه احمدزاده قویدل

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، صفحه 14-27

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i3.58661

چکیده
  در این پژوهش، عصارة الکلی اسیدی حاصل از زرشک که حاوی مقدار نسبتاً بالایی آنتوسیانین بود (45/1±26/376 برحسب سیانیدین-3-گلیکوزید بر وزن خشک) با استفاده از دیواره‌­های مالتودکسترین، پل­وینیل­پیرولیدون و مخلوط مالتو دکسترین و آلژینات­‌کلسیم و با روش خشک­‌کردن انجمادی ریزپوشانی شدند. خصوصیات ریزکپسول­‌های حاصل نظیر راندمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های مختلف اولئوگم رزین کندر (Boswellia serrata)

عادله محمدی؛ سعیده عربشاهی دلویی؛ کیریاکی زینویادو؛ چاریس گالاناکیس

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، صفحه 28-38

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i3.61520

چکیده
  ترکیبات فنولی کل و خصوصیات آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی، اتانولی، استونی و آبی اولئوگم رزین کندر توسط روش‌­های مختلف مهار رادیکال­‌های آزاد DPPH، قدرت احیاءکنندگی، ظرفیت آنتی‌­اکسیدانی کل و آزمون رنسیمت موردارزیابی قرار گرفت. عصاره­‌های مختلف فعالیت آنتی‌­اکسیدانی متفاوتی را بروز دادند. عصاره متانولی حاوی بیشترین ترکیبات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
تأثیر پوشش خوراکی ترکیبی بر پایه صمغ کتیرا و آلوئه‌ورا بر کیفیت پس از برداشت توت‌فرنگی طی انبارداری

آریو امامی فر؛ سودابه باوایسی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i3.62317

چکیده
  اثرپوشش ترکیبی بر پایه ژل آلوئه‎‌ورا و ژل کتیرا بر ویژگی‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی توت‌فرنگی تازه طی 20 روز انبارداری (دمای یک درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 95 درصد) در مقایسه با نمونه بدون پوشش ارزیابی گردید. پوشش‌ها با مخلوط کردن محلول ژل آلوئه‌ورا رقیق‌شده (به‌نسبت 1:3 وزنی حجمی در آب مقطر) و ژل کتیرا (با غلظت 6/0 درصد وزنی  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
تلفات دانه کلزا هنگام برداشت با کمباین برداشت غلات تحت‌تأثیر خواص حرارتی غلاف نشکسته کلزا

احسان قجرجزی؛ محسن آزادبخت؛ فرشید قادری فر

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، صفحه 55-65

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i3.62905

چکیده
  در تحقیق حاضر،خواص حرارتی غلاف کلزا شامل ضریب رسانندگی حرارتی، گرمای ویژه و ضریب انتشار حرارتی و میزان تلفات کلزا شامل تلفات طبیعی، تلفات پلاتفرم، تلفات کل کمباین و غلاف کوبیده‌نشده در سه سطح رقم مرسوم کلزای کشت‌شده در شمال ایران (هایولا 50، هایولا 401 و هایولا 420) و در سه زمان قبل از برداشت، حین برداشت و پس از برداشت اندازه‌گیری شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
خصوصیات حرارتی، بافتی و رئولوژیکی کره حاصل از شیر گاوی ارگانیک و شیر گوسفندی

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمد علی رضوی؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ مهدی کاشانی نژاد

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، صفحه 66-79

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.46869

چکیده
  دراین مقاله خصوصیات حرارتی، بافتی و رئولوژیکی کره حاوی آلفالینولنیک ناشی از تغذیه دام، کره گاوی تجاری و کره گوسفندی با پروفایل اسیدهای چرب مختلف موردبررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از اندازه‌گیری پروفایل اسیدهای چرب نشان داد که کره گوسفندی دارای مقادیر نسبتاً بالاتری از اسیدهای چرب کوتاه زنجیر درمقایسه با کره‌‌های گاوی می‌باشد، درحالی‌که ...  بیشتر