بررسی تاثیر فرآیندهای مختلف رساندن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی برنج رقم طارم

عاصفه لطیفی؛ محسن اسمعیلی

دوره 13، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 798-807

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.55410

چکیده
  تغییرات اساسی برنج در انبارمانی (رسیدن در انبار) شامل سخت‌تر شدن بافت، چسبندگی کمتر دانه هنگام پخت و کاهش مواد جامد از دست‌رفته می‌باشد. حداقل زمان لازم برای رسیدن به این تغییرات مطلوب 3 تا 6 ماه است. به‌منظور تسریع زمان انبارمانی، شلتوک رقم طارم در دو سطح رطوبتی 24 و 17 درصد با دو روش بخاردهی در C°100 به مدت 5، 10 و 20 دقیقه و کنترل شرایط محیطی ...  بیشتر

بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر نان با استفاده از دو آنزیم ترانس‌گلوتامیناز و آسپاراژیناز و پودر آب‎پنیر و اینولین

فروغ محترمی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ سید مهدی سیدین اردبیلی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 445-457

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.30710

چکیده
  اثر افزودنی‌های مختلف (اینولین به‌عنوان پری‌بیوتیک، پودر آب‌پنیر، آنزیم آسپاراژیناز و ترانس‌گلوتامیناز) بر ویژگی‌های فارینوگرافی و اکستنسوگرافی دو نوع آرد (قوی و ضعیف) گندم با استفاده از طرح موردمطالعه قرار گرفت. ویژگی‌های فارینوگرافی مانند درصد جذب آب، زمان گسترش، پایداری خمیر، درجه نرم‌شدگی خمیر، عدد کیفیت فارینوگراف و ...  بیشتر

تأثیر پیش‌تیمارهای بلانچینگ و مایکروویو بر خواص کیفی سرخ‌کرده برش‌های کدو مسمایی (L .Cucurbita pepo)

نینا دلیری؛ فریبا زینالی؛ محسن اسمعیلی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 48-55

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.43950

چکیده
  در این پژوهش تأثیر پیش‌تیمارهای قبل از فرآیند (آنزیم‌بری)، نوع روغن، دما و زمان فرآیند بر میزان دفع رطوبت، میزان جذب روغن، عدد پراکسید و عدد اسیدی برش‌های کدو مسمایی (L .Cucurbita pepo) طی فرآیند سرخ کردن عمیق موردبررسی قرار گرفت. نمونه‌ها قبل از فرآیند سرخ‌شدن با دو روش آماده‌سازی؛ آنزیم‌بری با آب داغ در دمای 97 درجه سانتی‌گراد به‌مدت ...  بیشتر

ارزیابی پایداری کشمش های آفتابی، طلایی و تیزابی با بکارگیری ایزوترم جذب رطوبت و نمودار حالت

محسن اسمعیلی؛ علی حسن زاده

دوره 8، شماره 4 ، دی 1391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v8i4.20161

چکیده
  ایزوترم جذب رطوبت و نمودار حالت سه نوع کشمش آفتابی، تیزابی و طلایی تهیه شد تا پایداری این محصولات ارزیابی و مقایسه گردد. ایزوترم ها در دماهای C° 15، 25، 35 با بکارگیری روش ایزوپیستیک تعیین و با مدل گب برازش گردید. دماهای گذار شیشه ای محصولات بوسیله گرماسنجی افتراقی (DSC) تعیین و با مدل گوردون تیلور برازش شد. داده های ایزوترم جذب مشخص کرد که ...  بیشتر

تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته‌ در دوره‌ی رسیدن انگور سفید بیدانه

علی حسن‌پور؛ محسن اسمعیلی؛ اسعد مدرس مطلق؛ علاالدین رحمانی‌دیدار؛ مقداد نصیری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9290

چکیده
  در این مطالعه برای تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در دوره رسیدن انگور سفید بیدانه، نمونه ی میوه تازه طی هفت هفته‌ی متوالی، از پانزدهم شهریور تا بیست وششم مهرماه، از یک باغ انگور برداشت گردید. در هر نوبت شش حبه آماده شده بصورت تصادفی انتخاب و آزمایشات بارگذاری استاتیک توام با عکس‌برداری دیجیتالی انجام گرفت. با استفاده از تئوری ...  بیشتر

تاثیر فرآیند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک شده

راضیه ده بوره؛ محسن اسمعیلی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1388

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3740

چکیده
  در این مطالعه امکان استفاده از روش مایکروویو برای خشک کردن نهایی دو نوع انگور خشک شده(آفتابی و تیزابی) بررسی گردید. بدین منظور نمونه های مورد مطالعه در حمام آب با دما ( C 45 و 25) و زمان ( 60 و30 دقیقه) معین شستشو داده شده و پس از حذف آب سطحی، با روش‌های مایکروویوی (در دو توان270 و450 وات) و روش جریان هوای داغ (روش جابجایی) در دمای C 50 خشکانیده ...  بیشتر