مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تلقیح کپک Aspergillus flavus بر تغییرات میزان اسیدهای چرب، اندیس پراکسید و تولید آفلاتوکسین در چهار واریته رایج بادام زمینی برداشت‌شده از سطح مزارع استان گلستان

مریم ابراهیمی؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 394-402

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.33961

چکیده
  بادام‌زمینی یکی از حساس‌ترین محصولات کشاورزی در برابر هجوم A. flavus و متعاقباً آلودگی به آفلاتوکسین محسوب می‌شود. در این پژوهش پس از جداسازی و تأئید شناسایی A. flavus از نمونه‌های بادام‌زمینی آلوده‌شده به این کپک، مقادیر مشخصی از آن به چهار واریته بادام‌زمینی رایج استان گلستان به نام‌های گلی، محلی، چینی و هندی که در شرایط مناسب خشک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته‌بندی و دمای نگهداری بر ویژگی‌های کمی و کیفی برگه خربزه

شهره نیکخواه؛ ناصر صداقت

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 403-414

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.33969

چکیده
  در تحقیق حاضر تأثیر انواع روش‌های بسته‌بندی و دمای نگهداری برخصوصیات کمی و کیفی برگهء خربزه موردمطالعه قرار گرفت. از ارقام تاشکندی و خاتونی میوه خربزه، محلول اسمزی صفر و 10 درصد ساکارز و خشک‌کن کابینتی برای تهیه برگه استفاده شد. برگه‌های تولیدی با دو روش تحت اتمسفر تغییریافته (با فیلم دولایه PE-PA با ضخامت 85 میکرون، دو ترکیب گازی: 70 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین-کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پسته برشته‌شده طی زمان ماندگاری

ناصر صداقت؛ سارا خشنودی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 415-427

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.34446

چکیده
  پسته سرشار از اسیدهای‌چرب غیراشباع است که همین امر بعد از برشته شدن آن را به اکسیداسیون حساس‌تر می‌نماید. در ایران علی‌رغم وجود پسته‌ی خام مرغوب و صنعت فرآوری پسته، صادرات پسته برشته بسته‌بندی به‌دلیل ماندگاری کم و تغییرات شدید طعم چندان متداول نمی‌باشد، این تحقیق به بررسی تأثیر ژلاتین در ترکیب با کربوکسی‌متیل‌سلولز به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تأثیر صمغ عربی، پروتئین‌های تغلیظ‌شده شیر و آب پنیر بر خصوصیات کیفی ماست سین‌بیوتیک حاوی ترانس‌گلوتامیناز میکروبی

آیدا صالح؛ محمود رضازاد باری؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ نجمه صباحی محمدی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 428-437

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.35883

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر مخلوط صمغ عربی، پروتئین آب‌پنیر تغلیظ‌‌شده (WPC) و پروتئین تغلیظ‌شده شیر(MPC) بر خصوصیات کیفی ماست سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بررسی شد. مقدار این ترکیبات پروتئینی، مقدار آنزیم، زمان افزودن آنزیم به نمونه‌های ماست و زمان نگهداری نمونه‌ها متغیر بود. به‌منظور بررسی قابلیت زنده‌مانی بیفیدوباکتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی فلور لاکتیکی جداشده از مراحل تولید کره مسکه علیه باکتری‌های شاخص مواد غذایی

محمد رضا عدالتیان دوم؛ مسعود یاورمنش؛ فریبا قیامتی یزدی؛ مرتضی خمیری؛ ندا نیری

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 438-452

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.36183

چکیده
  فعالیت بازدارندگی 51 جدایه باکتری اسیدلاکتیک بدست آمده از شیر گوسفند، ماست گوسفندی و کره محلی مسکه در مقابل میکروارگانیسم‌های شاخص بیماری‌زا شامل: استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، لیستریا اینوکوا و غیربیماری‌زا از جمله: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس ساکی، لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس و لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی کانژوگه‌های پروتئین‌های سویای رسوب‌یافته با اسید و مالتودکسترین

ساره بوستانی؛ محمود امینلاری؛ مرضیه موسوی نسب؛ مهرداد نیاکوثری؛ غلامرضا مصباحی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 453-462

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.38781

چکیده
  کانژوگه‌های پروتئین‌های سویای رسوب‌یافته با اسید و مالتودکسترین تحت شرایط کنترل‌شده واکنش مایلارد آماده شدند. (دمای 60 درجه سانتی‌گراد، 8 :pH، رطوبت نسبی 79٪ و زمان‌های 1، 3، 5 و 7 روز). تشکیل کانژوگه‌های پروتئین-پلی‌ساکارید با الکتروفورز SDS-PAGE تائید شد و کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون نشان داد واکنش مایلارد بین پروتئین‌های سویا و مالتودکسترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه‌ی ویژگی‌های کاربردی پروتئین‌های جداشده از عضله‌ی تیره‌ی تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از فرآیندهای تغییرpH اسیدی و قلیایی

نرجس دماوندی کمالی؛ امیررضا شویکلو؛ علی معتمدزادگان

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 463-476

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.40410

چکیده
  در این پژوهش، برای استخراج پروتئین از عضله‌ی تیره‌ی ماهی تون زرد باله (Thunnusalbacares) به‌روش تغییر pH، از سه تیمار اسیدی با pH 5/3، 3، 5/2 و سه تیمار بازی با pH 5/11، 11، 5/10 استفاده شد. سپس اثر این تیمارها بر میزان بازدهی پروتئین، اکسایش و ویژگی‌های کاربردی پروتئین‌ها بررسی گردید. برطبق نتایج به‌دست آمده بیش از 80% پروتئین‌ها بازیافت شدند. در بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اولئوگم رزین کندر (Boswellia serrata) در روغن سویا

عادله محمدی؛ سعیده عربشاهی دلویی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 477-488

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.40783

چکیده
  در این پژوهش ترکیبات فنولی اولئوگم رزین کندر توسط حلال‌های مختلف (متانول، اتانول و استون) به‌روش غرقابی استخراج گردید، سپس میزان ترکیبات فنولی به‌روش فولین سیوکالتو محاسبه شد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ای که بالاترین مقدار ترکیبات فنولی را به خود اختصاص داده بود (عصاره متانولی، 23/0± 27/254 میلی‌گرم اسید گالیک در هر 100 گرم عصاره)، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین خاصیت ضداکسیدانی، محتوای پلی‌فنل کل و شمارش کلی بار میکروبی شیر ‌‌طعم‌دارحاوی عصاره پوست انار و شهد خرما طی نگهداری در سرما

رؤیا کاظمی زاده؛ وجیهه فدائی نوغانی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 489-498

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.41049

چکیده
  پوست انار بخش غیرقابل خوردن حاصل از فرآیند آبگیری میوه انارو منبع غنی از تانن‌ها، فلاونوئید‌ها و ترکیبات فنولی دیگر می‌باشد. شهد خرما، نیز طعم و بوی منحصر به فردی دارد؛ و می‌تواند به‌عنوان شیرین‌کننده طبیعی کاربرد داشته باشد. امروزه، توجه مصرف‌کننده به سوی غذاهای سلامتی‌بخش معطوف شده است و ترکیبات فنلی موجود در انار و پوست آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) به‌روش خشک کردن پاششی

ستاره حسین زاده؛ محمدحسین حدادخداپرست؛ آرام بستان؛ محبت محبی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 499-511

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.42498

چکیده
  روغن‌های معطر، ترکیبات چربی‌دوست و فرار استخراج‌شده از گیاهان هستند که به‌عنوان طعم‌دهنده‌های خوراکی مورداستفاده قرار‌ می‌گیرند. در این تحقیق ریزپوشانی روغن نعناع به‌روش خشک‌کردن پاششی و با هدف سهولت در مصرف، قابلیت حل‌شدن در آب و محافظت در برابر عوامل محیطی انجام شد. به‌این‌منظور امولسیونی شامل 5/2% روغن نعناع و 10%، 20% و 30% ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ‌کردن عمیق ناگت مرغ پوشش‌داده‌شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویا

حامد مهدویان مهر؛ آرش کوچکی؛ محبت محبی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 512-525

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.48271

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی اثر جایگزینی صمغ قدومه شهری (5/0 و1 درصد) و ایزوله پروتئین سویا (2 و 4 درصد) به‌عنوان بخشی از آرد گندم، بر ویژگی‌های جریانی خمیرآبه، میزان جذب پوشش و پارامترهای سینتیک انتقال جرم ناگت مرغ طی سرخ کردن عمیق، در دماهای 150، 170 و 190 درجه سانتی‌گراد و دوره‌های زمانی صفر، 1، 2، 3، 4 و 5 دقیقه می‌باشد. صمغ قدومه شهری اثر بیشتری ...  بیشتر

کوتاه پژوهشی
بهینه‌سازی میزان کانژوگه شدن پروتئین‌های ایزوله سویا با دکستران در شرایط مختلف واکنش مایلارد

ساره بوستانی؛ محمود امینلاری؛ مرضیه موسوی نسب؛ مهرداد نیاکوثری؛ غلامرضا مصباحی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، صفحه 526-532

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.38777

چکیده
  میزان کانژوگه شدن از عوامل مهم در بهبود عملکرد و پایداری حرارتی پروتئین‌های اصلاح‌شده از طریق واکنش طبیعی مایلارد می‌باشد. لذا در این مطالعه پروتئین‌های ایزوله سویا و دکستران تحت شرایط مختلف واکنش مایلارد در pHهای 7 و 5/8، دماهای 40، 60 و 80 درجه سانتی‌گراد، زمان‌های مختلف برای هر تیمار و رطوبت نسبی 79٪ قرار گرفتند و تشکیل کانژوگه‌های ...  بیشتر