مقاله پژوهشی لاتین
آنالیز انرژی و اکسرژی در خشک کردن ورقه‌های پرتقال با روش اهمیک

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ فاطمه نوشاد؛ آرش رخبین

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.81125

چکیده
  در این تحقیق آنالیز انرژی و اکسرژی در خشک‌کن ماکروویو برای خشک کردن برش‌های پرتقال بررسی شده است که برای این تحقیق ابتدا پرتقال‌ها به‌صورت برش‌های با ضخامت 4 میلی‌متر بریده شده سپس با روش اهمیک در زمان‌های پیش تیمار 3، 5 و 7 دقیقه در ولتاژهای 30،50 و 70 ولت تحت پیش تیمار اهمیک قرار گرفتند. سپس نمونه‌ها در سه تکرار با استفاده از خشک‌کن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
تأثیر تیمار حرارتی و غیرحرارتی بر میزان مواد معدنی، ترکیبات فعال زیستی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه چیا (Salvia hispanica L)

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ پریسا قاسمی

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 15-23

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.82816

چکیده
  در این پژوهش، اثر تیمارهای حرارتی ( برشته کردن و اتوکلاو) و تیمارهای غیرحرارتی (خیساندن و جوانه‌زنی) بر میزان فنل کل، مقدار فلاونوئید کل، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان مواد معدنی دانه چیا بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمارهای حرارتی باعث افزایش میزان فنل کل در نمونه ها شد به‌طوری که میزان فنل کل در نمونه‌ها از (mg (GAE/g) 1/0 ±95/0 در نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
بررسی تأثیر افزودن موسیلاژ ختمی بر ویژگی‌های کیفی، فیزیکی و حسی کیک فنجانی

تکتم یاسمنی فریمانی؛ محمدعلی حصاری نژاد؛ مریم تات

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.81666

چکیده
  در این پژوهش عملکرد موسیلاژ ختمی (Althaea officinalis mucilage) بر ویژگی‌های کیفی کیک فنجانی و پتانسیل استفاده از آن در کنترل بیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، اثر غلظت‌های مختلف موسیلاژ ختمی (صفر، 25/0، 5/0 و 1 درصد) بر ویژگی‌های فیزیکی، سختی، رنگ و ویژگی‌های حسی کیک فنجانی و خمیر آن تعیین شد. به‌طور کلی، ویژگی‌های کیک با افزودن موسیلاژ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
محافظت ویتامین از شرایط سیستم گوارش با استفاده از میکروژل آلژینات- پروتئین آب پنیر. مطالعه موردی ویتامین B کمپلکس

محسن زندی

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 37-50

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.79215

چکیده
  کمبود ویتامین اخیراً در برخی از کشورها به سبب رژیم غذایی نامتعادل یا ناقص وجود دارد، از این‌رو غنی‌سازی مواد غذایی با ویتامین ضروری می‌باشد. محافظت ویتامین در میکروژل سبب افزایش پایداری و زیست فراهمی عوامل فعال در برابر شرایط سیستم گوارش می‌گردد. هدف تحقیق اخیر تعیین، مقایسه و توسعه سیستم تحویل ایده‌آل به‌منظور محافظت ویتامین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
تأثیر خشک کردن مایکروویو- گریل (MWGD) بر خصوصیات عملکردی زیتون روسی (Elaeagnus angustifolia L.)

سوسن بودرآ؛ سارا زیدانی؛ دریس الوتمانی؛ مونی سعدودی

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 51-61

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.81947

چکیده
  در این پژوهش تاثیر خشک کردن به روش مایکروویو- گریل (MWGD) در میزان انرژی‌های مختلف (300، 450 و 600 وات) بر خصوصیات عملکردی "زیتون روسی" مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر عوامل جدید و کاربردی در صنعت غذا مانند ظرفیت نگهداری آب و روغن توسط مایکروویو، تشکیل ژل، کف و امولسیون نیز با تمرکز بر خشک کردن سینتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی لاتین
پیش‌بینی تغییرات خواص فیزیولوژی در گلابی‌های تحت بارگذاری خارجی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی: بخش 1: بارگذاری استاتیکی

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمدجواد محمودی

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، صفحه 63-85

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.82445

چکیده
  در این مقاله به بررسی اثر نیروی بارگذاری و دوره انبارداری بر میزان محتویات درونی گلابی پرداخته شده است. در این آزمایش گلابی‌ها تحت بارگذاری شبه استاتیکی (لبه نازک-لبه پهن) و دوره‌های انبارداری مختلف (5، 10 و 15 روز) قرار گرفته است. پس از هر دوره انبارداری میزان محتوای فنول کل میوه، آنتی‌اکسیدان و ویتامین C میوه مورد بررسی قرار گرفت. در ...  بیشتر