مقاله پژوهشی فارسی
بررسی خواص حسی و اثر ضدمیکروبی اسانس کندر و موسیر بر باکتری لیستریا مونوسیتوژنر در پنیر سفید آب‌نمکی

فرناز صادقی؛ لیلا ناطقی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 343-356

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.80935

چکیده
  افزایش سطح آگاهی مردم و نگرانی درخصوص استفاده از نگهدارنده‌های شیمیایی، کاربرد مواد نگهدارنده و ضد‌میکروبی گیاهی و اثر آن بر رشد میکروارگانیسم‌های مهم غذایی افزایش یافته است. لذا هدف کلی از این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ضدمیکروبی و حسی پنیر سفید آب‌نمکی حاوی اسانس کندر در غلظت‌های (5/0، 6/0، 7/0 درصد) و اسانس موسیر در غلظت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
ارزیابی محتوی آلفا و گاماتوکوفرول در بادام درختی، فندق، بادام‌زمینی و پسته در طی فرآیند برشته‌کردن

رضا فرهمندفر؛ سمیه سلمانی؛ هدا فهیم

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 357-365

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.75820

چکیده
  برشته‌کردن یکی از فرآیندهایی است که مقدار ترکیبات مغزهای خوراکی را تغییر می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شرایط برشته‌کردن بر میزان محتوی آلفا و گاماتوکوفرول بود. در مطالعه حاضر، اثر دما (120 و 150 درجه سانتی‌گراد)، و زمان (صفر، 20، 30 و 40 دقیقه) برشته‌کردن بر میزان آلفاتوکوفرول و گاماتوکوفرول باقی‌مانده در چهار مغز بادام درختی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن نانوکپسوله در برابر Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی

حدیثه کریمی؛ حجت اله بداقی؛ احمد رجایی؛ شیده موجرلو

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 367-381

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.76390

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضدقارچی و پایداری اسانس آویشن درون‌پوشانی در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید در برابر قارچ Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی انجام گرفت. اثر نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید در سه سطح صفر، 150 و 300 میکرولیتر در لیتر، اسانس آویشن خالص و اسانس آویشن درون‌پوشانی‌شده در نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید در سه سطح 0، 75 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
ارزیابی ویژگی‌های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفندی پوشش‌دهی‌شده با موسیلاژ فرنجمشک در ترکیب با اسانس زنیان جهت افزایش عمرانبارمانی در دمای یخچال

بهروز علیزاده بهبهانی؛ فخری شهیدی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 383-394

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.82449

چکیده
  در این پژوهش، موسیلاژ از دانه‌های کامل فرنجمشک با استفاده از آب گرم استخراج شد. پوشش ضدمیکروبی موسیلاژ دانه فرنجمشک همراه با غلظت‌های صفر، 1، 5/1 و 2 درصد اسانس زنیان تولید شد. آزمون‌های میکروبی (شمارش کلی، شمارش باکتری‌های سرمادوست، شمارش کلی قارچ‌ها (کپک و مخمر)، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس)، برخی از آزمون‌های شیمیایی (عدد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
بهینه‌‏یابی فرمول نان حجیم حاوی صمغ‌های فارسی و ریحان

مسعود حفیظ؛ زهرا شیخ الاسلامی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 395-408

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.81014

چکیده
  امروزه استفاده از صمغ‌های بومی در فرآورده‌های غلات با هدف بهبود کیفیت رو به افزایش است. در این تحقیق، اثر دو نوع صمغ فارسی و ریحان در سطوح صفر تا یک درصد با کمک طرح مرکب مرکزی بر پارامترهای فعالیت آبی، رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل، سختی و کشش‌پذیری نان حجیم بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان صمغ‌ها در فرمول نان حجیم، میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
تأثیر اسانس زیره سیاه بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای فراپالایش

مرضیه مومنی سروستانی؛ حنان لشکری

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 409-421

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.80664

چکیده
  اسانس زیره سیاه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی بالایی دارد و می‌تواند منجر به بهبود و ارتقای ماندگاری سیستم‌های غذایی گردد. به‌منظور بررسی تأثیر اسانس زیره سیاه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای فراپالایش غلظت‌های مختلف اسانس زیره سیاه (صفر، 05/0، 1/0 و 15/0 درصد) به پنیر اضافه شد و نمونه‌های پنیر در روزهای 3، 20 و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
بهینه‌یابی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کاهش کلسترول خامه به‌وسیله بتاسیکلودکسترین به‌روش سطح پاسخ

میترا منصوری بنی؛ وحید سماواتی؛ مرضیه بلندی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 423-435

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.81186

چکیده
  در این مطالعه بهینه‌یابی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکاهش کلسترول خامه توسط بتاسیکلودکسترین موردبررسی قرار گرفت و با آنالیز پارامترهای مؤثرعملیاتی شامل غلظت بتاسیکلودکسترین (5/1،0، 5/1%) و دمای اختلاط (10، 30، 50 درجه سانتی‌گراد) و زمان اختلاط (5، 15، 25 دقیقه) شرایط عملیاتی بهینه برای دستیابی به فرآیندی با راندمان بالا بررسی گردید و از طراحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
بررسی اثر جایگزینی آرد گندم با پودر هسته انار بر ویژگی‌های کیفی کیک اسفنجی

فاطمه ایوانی؛ بهزاد ناصحی؛ محمد نوشاد؛ حسن برزگر

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 437-452

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.81476

چکیده
  امروزه تمایل مصرف‌کننده به محصولات سلامتی‌بخش افزایش یافته است. از آنجایی که کیک‌های رایج با کمبود ترکیبات ارزشمندی مانند فیبر و آنتی‌اکسیدان همراه هستند، پژوهشگران به‌دنبال غنی‌سازی آن‌ها با مواد مختلف دورریز می‌باشند. در این پژوهش اثر جایگزینی آرد گندم با پودر هسته انار (صفر تا 50 درصد) و صمغ زانتان (صفر تا 3/0 درصد) بر خصوصیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
بررسی امکان استفاده از اندام باردهی قارچ خوراکی-دارویی انوکی در تولید نوشیدنی فراسودمند پالپ‌دار

شراره رضائیان؛ حمیدرضا پوریانفر؛ شادی بلوریان؛ حامد صابریان

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 453-464

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.80377

چکیده
  قارچ خوراکی-دارویی انوکی (Enoki) Flammulina velutipes پنجمین قارچ از نظر جایگاه تولید جهانی است که علاوه‌بر ارزش تغذیه‌ای، دارای خواص اثبات‌شده درمانی و دارویی متعددی می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند بر پایه قارچ انوکی همراه با رنگ طبیعی کورکومین شکل گرفت. ابتدا میسلیوم خالص نژاد تجاری قارچ انوکی تهیه و سپس تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
بررسی اثرات افزودن صمغ زدو بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر رشته آشی و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی، رشته آشی کم‌نمک

زهره بوربورمرادی؛ لیلا ناطقی؛ اورنگ عیوض زاده

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 465-478

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.80940

چکیده
  مصرف زیاد نمک در رشته آشی منجر به ابـتلا و پیشـرفت بیمـاری پرفشـاری خـون می‌گردد و از طرفی کاهش نمک منجر به ایجاد مشکلاتی نظیر سست شدن و ریزش رشته آشی در هنگام خشک‌کردن و یا منجر به وا رفتن رشته در هنگام جوش می‌گردد. استفاده از صمغ‌ها در فرمولاسیون رشته آشی می‌تواند اثرات مخرب کاهش نمک بر کیفیت رشته آشی را کاهش دهد. هدف کلی از این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فارسی
پیاده‌سازی یک سامانه ماشین بویایی برای طبقه‌بندی انواع مختلف فلفل سیاه براساس منشاء جغرافیایی و تشخیص تقلب در فلفل سیاه هندی

فائزه جمالیزاده؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مهدی قاسمی نافچی؛ مجتبی توحیدی؛ مجید دولتی

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 479-491

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.76455

چکیده
  ادویه‌جات از باارزش‌ترین گیاهان دارویی مورداستفاده در صنایع غذایی و علم پزشکی هستند و با توجه به تفاوت کیفیت و قیمت بین گونه‌های مختلف، تشخیص، طبقه‌بندی و جداسازی آن‌ها براساس خلوص و درجه کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است. ادویه‌ها درکشورهای مختلفی ازجمله هندوستان، پاکستان، چین و کشورهای آسیای شرقی و جنوبی تولید می‌شوند. در ...  بیشتر

کوتاه پژوهشی
اثر پوشش فعال کیتوزان حاوی پروتئین آبکافتی بر خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری در دمای یخچال

سهیل ریحانی پول؛ سید علی جعفرپور

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، صفحه 493-505

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.82198

چکیده
  به‌دنبال انجام تحقیقات گسترده در زمینه خواص ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی پروتئین‌های آبکافتی و کیتوزان و رضایت‌بخش بودن نتایج، استفاده کاربردی از این ترکیبات به‌عنوان نگهدارنده‌های طبیعی در مواد غذایی مختلف ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی خواص این ترکیبات در نگهداری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus ...  بیشتر