مقاله پژوهشی
کاربرد رس سپیولیت ایرانی در شفاف‏سازی آب‏سیب: تغییرات خصوصیات کیفی طی فرایند

مرضیه میرزاآقایی؛ امیرحسین گلی؛ میلاد فتحی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.53088

چکیده
  در این تحقیق برای اولین بار، عملکرد رس سپیولیت فعال‏شده با اسید در شفاف‏سازی آب‏سیب مورد بررسی قرار گرفت. از روش آماری سطح پاسخ جهت یافتن شرایط بهینه فرایند شفاف‏سازی استفاده شد و میزان کدورت آب‏سیب به‌عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. سپس در شرایط بهینه، کارایی سپیولیت، بنتونیت و ترکیب این عوامل شفاف‏کننده با ژلاتین و کیزل‏ژل جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی برخی از خصوصیات شیمیایی روغن سیاه‌دانه تحت تاثیر پیش‌تیمار مایکروویو و سرعت دورانی پرس مارپیچی

حمید بخش ابادی؛ حبیب الله میرزایی؛ علیرضا قدس ولی؛ سید مهدی جعفری؛ امان محمد ضیایی فر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 17-26

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.57722

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور مدل‌سازی شبکه‌های عصبی مصنوعی فرایند استخراج روغن از دانه‌های سیاه‌دانه به کمک پیش‌تیمار مایکروویو از زمان‌های مختلف فرایند (90، 180 و 270 ثانیه) و توان‌های مختلف (180، 540 و 900 وات) استفاده گردید. بعد از اعمال این پیش‌تیمارها، روغن دانه‌ها با پرس مارپیچی و با سرعت‌های متفاوت (11، 34 و 57 دور در دقیقه) استخراج شد و میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر افزودن نانو رس بر خواص فیلم دولایه آگار/ ژلاتین ماهی حاوی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم

سید مهدی اجاق؛ اکبر وجدان طالشمیکائیل؛ مهدی عبدالهی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.57476

چکیده
  فیلم دولایه آگار/ژلاتین حاوی نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) (2 درصد وزنی- وزنی) و نانو رس (با غلظت‌های 3، 5، 10 درصد وزنی- وزنی)، به‌وسیله ترکیب در بستر فیلم ژلاتین به روش قالب‌ریزی و طی 2 مرحله تولید شد و ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی، مکانیکی و نوری فیلم تولیدی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اضافه کردن 2 درصد TiO2 به فیلم دولایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تهیه ایزوله پروتئین لوبیا عروس و تعیین برخی خصوصیات عملکردی آن

سروناز اوصیا؛ زینب رفتنی امیری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 39-47

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.57744

چکیده
  ترکیبات شیمیایی آرد دانه لوبیا عروس (Phaseolus Vulgaris var aroos beans) که یکی از ارقام لوبیاست اندازه‌گیری شد. ایزوله پروتئین آن با استخراج قلیایی در 5/9=pH و ترسیب اسیدی در 5/4=pH بدست آمد. برخی خصوصیات عملکردی آن شامل ظرفیت امولسیون‌کنندگی و کف‌کنندگی در pH 4، 7، 8 و 10 و تاثیر قدرت یونی نمک کلرید سدیم در غلظت‌های 0، 5/0 و 1 مولار مورد بررسی قرار گرفت. ایزوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ماندگاری گوجه‌فرنگی پرتودیده در ترکیب با پوشش پلی‌اتیلن به کمک تکنیک آکوستیک

حسینعلی تاش شمس آبادی؛ سیده هدی یوسفیان؛ آیت محمدرزداری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 48-58

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.58861

چکیده
  در این پژوهش گوجه‌فرنگی با دزهای 0 (کنترل)، 25/0، 5/0 و 1 کیلوگری پرتودهی و با استفاده از پوشش پلی‌اتلین بسته‌بندی شد. آزمایشات در هر 7 روز بر نمونه‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد که با گذشت زمان انبارداری 21 روز، نمونه پرتودهی شده با دز 5/0 کیلوگری و در پوشش پلی‌اتیلن نسبت به نمونه شاهد و بدون پوشش به مقدار 53/22 و 34/12 درصد به‌ترتیب دارای جرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر روش‌های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (Pimpinella affinis)

الهام شکوه صارمی؛ محمدباقر حبیبی نجفی؛ محمدحسین حدادخداپرست؛ معصومه بحرینی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 59-68

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.59302

چکیده
  افزایش تقاضا برای افزودنی‌های ایمن منجر به افزایش استفاده از ترکیبات ضدمیکروب طبیعی شده است. از آنجایی‌که سبزیجات برگی منبع خوبی از ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی هستند، این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره گیاه اناریجه ( pimpinella affinis) که با روش‌های مختلف ماسراسیون، استفاده از سیال فوق بحرانی و استفاده از اولتراسوند استخراج شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه روش‌های آنزیمی، اهمی و متداول بر بازده و ویژگی‌های کیفی پکتین استخراجی از ضایعات پرتقال

حامد صابریان؛ زهره حمیدی؛ حسن احمدی گاولیقی؛ محسن برزگر

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 69-80

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.61093

چکیده
  ابتدا تاثیر غلظت آنزیم، نسبت ماده جامد به حلال و زمان بر بازده پکتین استخراجی از ضایعات پرتقال با استفاده از دو نوع آنزیم سلولاز Celluclast و Rohament مورد بررسی قرار گرفت. سپس بازده،‌ درجه استری، میزان گالاکتورونیک اسید، ویژگی‌های امولسیفایری و رفتار گرانروی پکتین‌های استخراجی در بهترین شرایط استخراج توسط انزیم‌ها با بهترین شرایط استخراج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ترکیبات فعال زیستی آب آلبالو تلخه (White mahaleb L.)

فیروزه بذرافکن؛ سهیلا زرین قلمی؛ علی گنجلو

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 81-92

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.56800

چکیده
  در این پژوهش میزان ویتامین ث، ترکیبات فنل کل (TPC)، فلاونوئید کل (TFC)، آنتوسیانین کل و همچنین ارزیابی فعالیت ضداکسایشی و ضدمیکروبی، آب آلبالو تلخه (White mahaleb L.) مورد بررسی قرار گرفت. میزان ویتامین ث به روش اسپکتروفتومتری، مقدار فنل کل با روش فولین سیوکالتیو، فلاونوئید کل توسط روش رنگ‌سنجی آلومینیوم کلرید، آنتوسیانین کل به روش متانول اسیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
به‌کارگیری لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان پروبیوتیک بخش 2: ارزیابی فرآیند ریزپوشانی دولایه لاکتوباسیلوس روتری به روش بسترشناور بر مقاومت حرارتی

لیلا زاغری؛ علیرضا بصیری؛ سمیه رحیمی؛ علی زنوزی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 93-106

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.56866

چکیده
  در این تحقیق از کیتوزان، کلریدکلسیم و صمغ عربی به‌ترتیب در غلظت‌های (5/0، 1 و 5/1 درصد)، (5 درصد) و (5/1، 3 و 6 درصد) (وزنی/ حجمی) برای ریزپوشانی لایه‏دوم گرانول‌های حاوی لاکتوباسیلوس روتری، استفاده شد. زنده‌مانی نسبی باکتری‏های ریزپوشانی شده با کیتوزان و صمغ عربی در غلظت‌های به‌ترتیب 1 و 6 درصد (وزنی/ حجمی) پس از آزمون‏ حرارتی (دمای 80 درجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر افزودن هیدروکلوئید زانتان در پوشش میگوی سوخاری وانامی (Litopenaeus vannamei) برجذب روغن، شاخص‌های کیفیت غذایی و خصوصیات حسی

بتول عطار؛ سیده زهرا سیدالنگی؛ سارا جرجانی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 107-118

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.56879

چکیده
  مطالعه حاضر به تأثیر افزودن هیدروکلوئید زانتان در پوشش خوراکی بر ترکیبات شیمیایی، میزان جذب لعاب، بازدهی محصول، شاخص‌های کیفیت غذایی (گروه‌های مهم اسیدهای چرب) و ویژگی‌های حسی میگوی سوخاری می‌پردازد. در این بررسی چهار تیمار شاهد (فاقد زانتان)، A (شامل 2 درصد زانتان در آرد اولیه)، B (شامل 2 درصد زانتان در لعاب) و C (شامل 1 درصد زانتان در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر فرآیند تغلیظ بر خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی آبلیمو

علی معتمدزادگان؛ الهه امیدبخش امیری؛ محبوبه جمشیدی؛ تندیس خسروی راد

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 119-131

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.59409

چکیده
  در عملیات صنعتی، محصول تحت تاثیر دامنه‌ای از نرخ‌های برشی قرار می‌گیرد، بنابراین، شناخت تغییرات در رئولوژی با تغییرات دما، فرکانس و نرخ‌های برشی برای طراحی تجهیزات عملیات مورد نیاز است. از آبلیمو در صنعت غذا به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. اطلاعات رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی می‌تواند در افزایش مقیاس و بهینه‌سازی فرآیند، حمل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرفیلم بسته‌بندی نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر خصوصیات حسی، میکروبی و شیمیایی قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال

زینب نوری هاشم آباد؛ بهاره شعبان پور؛ حامد عزیزی؛ سید مهدی اجاق؛ علیرضا عالیشاهی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 132-144

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.59856

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن سبک حاوی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری در یخچال انجام پذیرفت. فیلم به روش مخلوط‌سازی مذاب تهیه شد. ماهی بسته‌بندی شده با ارزیابی‌های شیمیایی (پراکسید، تیوباربیوریتیک اسید، بازهای نیتروژنی فرار و pH) میکروبی (باکتری‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی امکان تولید رنگ کارامل از دو منبع انگور و خرما و ریزپوشانی آن به روش خشک کن انجمادی

الناز قائم فر؛ سید محمود رضا حجتی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 145-161

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.59917

چکیده
  با توجه به مصرف زیاد رنگ‌های خوراکی در صنایع غذایی، در این پژوهش، اثر فاکتورهایی چون نوع کاتالیست (آمونیوم کلراید وگلایسین)، غلظت کاتالیست (2-5/0 مولار)، میزان pH محیط واکنش (5-4)، زمان انجام واکنش (120-60 دقیقه) بر شدت رنگ کارامل مایع تولید شده از از دو منبع طبیعی خرما و انگور، بر اساس طراحی آزمایش فاکتوریل جزئی بررسی شده است. نتایج نشان داد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پروفیل اسیدچرب روغن، خواص عملکردی و آنتی اکسیدانی پروتئین حاصله از آبکافت آنزیمی اندرونه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از آنزیم های پروتامکس و نئوتراز

سهیل ریحانی پول؛ سید علی جعفرپور؛ رضا صفری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 162-176

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.53714

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر آبکافت پروتئین اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با استفاده از آنزیم‌های پروتامکس و نئوتراز و مقایسه خواص عملکردی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دو پروتئین آبکافتی تولید شده و همچنین بررسی پروفیل اسیدچرب روغن اندرونه به‌عنوان محصول جانبی فرایند آبکافت می‌باشد. آنزیم پروتامکس نسبت به نئوتراز منجر به تولید پودر پروتئینی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات زیست فعال میوه خرما (Phoenix dactylifera) دو رقم «پیارم» و «زاهدی»

سعیده زربخش؛ سمیه رستگار

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 177-186

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v14i1.60214

چکیده
  خرما به‌عنوان یک محصول عمده کشاورزی ایران دارای ارزش غذایی بالایی می‌باشد. در این پژوهش، برخی خصوصیات فیزیکی و ترکیبات شیمیایی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی پرورش یافته در دو منطقه حاجی‌آباد و جهرم مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‎دست آمده بیشترین طول میوه (mm 6/43)، وزن گوشت (g 3/9) و خاصیت آنتی‌اکسیدانی (mgFW 57) مربوط به پیارم در منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه‌های خمیر ترش صنعتی و سنتی

الهام اسحق ابادی؛ فرج الله شهریاری؛ محمدرضا نصیری؛ محمد رضا عدالتیان دوم؛ امین میر شمسی کاخگی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 187-194

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.50581

چکیده
  باکتری‌های اسید لاکتیک (LAB) گروهی از باکتری‌های گرم مثبت، بدون اسپور هستندکه عموما به‌عنوان ارگانیسم‌های ایمن در نظر گرفته می‌شوند.از آنجایی که این باکتری‌ها توانایی تولید تغییرات مطلوب را در طعم و بافت غذا دارا هستند و بنا به اهمیت لاکتوباسیل‌ها در سلامت انسان، شناسایی مولکولی و بررسی فیلو ژنتیکی لاکتوباسیل‌های جداشده از خمیرترش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر روش‌های مختلف نگهداری بر خصوصیات کمّی و کیفی سیب‌زمینی

جعفر نباتی؛ فرشاد ایزدی؛ رضا عباسی؛ فرشید حسنی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 195-206

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.57671

چکیده
  سیب‌زمینی از محصولات زراعی محسوب می‌شود که قابلیت نگهداری طولانی‌مدت دارد. نوع بسته‌بندی در کیفیت و طول مدت این نگهداری تأثیر بسزایی دارد. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر روش‌های ذخیره‌سازی سیب‌زمینی در سردخانه شامل، نگهداری در جعبه چوبی، کیسه‌های توری، کیسه‌های پلی‌اتیلن سالم، کیسه‌های پلی‌اتیلن پانچ شده و کیسه‌های پلی‌اتیلن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر افزودن فیبرهای خوراکی گندم و جودوسر برکیفیت و جلوگیری از تغییر شکل میگوی تقلیدی حین فرآیند سرخ کردن عمیق

سکینه حیدری؛ بهاره شعبان پور؛ پرستو پورعاشوری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 207-217

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.58850

چکیده
  یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تهیه محصولات سوخاری، فرآیند سرخ کردن می‌باشد. سرخ کردن عمیق با حرکت توده آبی جدا شده از درون فرآورده به سمت خارج می‌تواند موجب تغییر شکل و شکستگی پوسته محصولات سوخاری گردد از این رو مطالعه حاضر به‌منظور بررسی اثر افزودن فیبرهای خوراکی گندم و جودوسر برکیفیت و جلوگیری از تغییر شکل فرآورده تقلیدی میگو، ...  بیشتر