مقاله پژوهشی
تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آب لیمو

سارا خشنودی؛ فرشته حسینی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4023

چکیده
  در این پژوهش آبلیمو در سه نوع بسته بندی PET، PE و شیشه بسته بندی و نمونه ها مدت ده هفته در دو دمای 20 و 40 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیائی آب لیمو ( pH، اسیدیته، بریکس ، ویتامین ث، دی اکسید گوگرد و عدد فرمالین ) هر دو هفته یکبار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دو دمای نگهداری (20 و 40 درجه سانتیگراد) تاثیر معنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانوامولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80

رسول کدخدایی؛ سید علی مرتضوی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4024

چکیده
  در این تحقیق، خصوصیات امولسیون روغن در آب تثبیت شده با مخلوط کازئینات سدیم (2، 5 و 10 درصد وزنی) و سوربیتان منو- 9 - اکتادکنوئات (Tween 80) (5/0، 1 و 5/1 درصد وزنی) در pH‌های (3، 5 و 7) و غلظت‌های مختلف نمک کلرورکلسیم (2/0، 4/0 و 6/0 درصد وزنی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تولید امولسیون از یک دستگاه مولد امواج فراصوت با قدرت 750 وات و فرکانس 20 کیلوهرتز برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تفاله چغندر قند بر کیفیت نان بربری

مهسا مجذوبی؛ غلامرضا مصباحی؛ فرناز سریری؛ عسگر فرحناکی؛ جلال جمالیان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4025

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بهبود کیفیت نان بربری و تعویق بیاتی آن با استفاده از پودر تفاله چغندر قند بود. در انجام این تحقیق، پودر تفاله چغندر قند، در پنج سطح 1 ،3، 5، 7 و 10 درصد (وزنی/وزنی بر اساس آرد) در فرمولاسیون خمیر مصرفی برای تولید نان بربری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزودن تفاله چغندر قند، میزان جذب آب خمیر و میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه‌های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی

سید محمد علی رضوی؛ خلیل بهزاد؛ مصطفی مظاهری طهرانی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4026

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو هیدروکلوئید بومی ایران (صمغ دانه‌های ریحان و مرو) و یک هیدروکلوئید تجاری (پکتین) بر خصوصیات ماست چکیده ی بدون چربی بود. برای این منظور اثرات این صمغ‌ها در مقادیر 05/0 ،1/0 ،15/0 و 2/0 درصد پس از 1 و 7 روز نگهداری روی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه‌ها در مقایسه با نمونه شاهد (فاقد صمغ) مورد مطالعه قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طبیعت پلی الکترولیتی صمغ دانه شاهی

حجت کاراژیان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4027

چکیده
  دانه شاهی بعنوان یک منبع جدید هیدروکلوئیدی انتخاب شد و برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی بنیادی آن نظیر ویسکوزیته ذاتی و گروه های عملگراندازه گیری شد. طیف FT-IR پلیمر صمغ دانه شاهی نشان داد که پلیمر متشکل از کربوهیدرات با گروه‌های عملگر کربوکسیل و هیدروکسیل است. ویسکوزیته ذاتی در آب دیونیزه ml/mg 33/1 (میلی لیتر بر میلی گرم) به دست آمد. هیدروکلوئید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر جنسیت، طول و وزن بدن بر محتوی امگا-3 موجود در بافت خوراکی دو گونه از سخت پوستان (Penaeus semisulcatus و Thenus orientalis) خلیج فارس

مهدی الهی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4028

چکیده
  در تحقیق حاضر ارتباط بین درصد ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) چربی موجود در بافت خوراکی (عضله) میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و لابستر (Thenus orientalis) صید شده از آبهای خلیج فارس با برخی از ویژگی‌های زیستی (جنسیت، طول و وزن کل) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هر دو گونه، با افزایش طول و وزن کل، درصد EPA و DHA کاهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر پارامترهای فرآیند بر گرفتگی غشاء میکروفیلتر در حین شفاف سازی آب انار

حسین میرسعیدقاضی؛ زهرا امام جمعه؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ عبدالرضا اروجعلیان؛ مهدی نویدبخش

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4029

چکیده
  آب انار که میوه ای با خواص تغذیه ای بسیار مفید است دارای ظاهری کدر است که نگهداری و تغلیظ آن را دچار مشکل می‌کند. میکروفیلتراسیون آب انار باعث کاهش کدورت آب میوه می‌شود. یکی از مشکلات موجود در این فرآیند پدیده گرفتگی است که عوامل مختلفی بر آن تأثیر گذار می‌باشند. در این تحقیق اثر سرعت جریان (043/0 تا m/s 536/0)، فشار (5/0 تا 5 بار)، نوع غشاء (پلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه امکان تولید برگه موز توسط روش خشک کردن ترکیبی هوای داغ و مایکروویو

لیلا زیرجانی؛ حمید توکلی پور

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4030

چکیده
  نمونه های موز از یک بازار محلی خریداری شدند و در طول انجام آزمایشات در دمای oC 10 - 5 نگه داری می‌شدند. در این تحقیق 36 نمونه در سه تکرار آماده شدند به این صورت که از موزها پس از پوست گیری در سه ضخامت 3، 5 و 10 mm برش تهیه شد و این برشها توسط سه روش پیش فرآیند تیمار شدند. پیش فرآیند(T1) : بلانچ شیمیایی در محلول 1درصد متابی سولفیت سدیم ، پیش فرآیند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خواص پروتئین‌های هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی تون زردباله (Thunnus albacares) با استفاده از آنزیم‌های تجاری

علی طاهری؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی معتمدزادگان؛ رجب محمد نظری

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4031

چکیده
  در تحقیق حاضر پروتئین هیدرولیز شده از امعاء و احشاء ماهی تون زردباله، با استفاده از آنزیم‌های پروتئاز میکروبی آلکالاز، پروتامکس و فلاورزایم تولید شد. نتایج نشان داد که پروتئین هیدرولیز شده توسط آلکالاز به صورت معنی داری از لحاظ میزان پروتئین، بازیافت نیتروژنی و درجه هیدرولیزاسیون بالاتر از سایر پروتئین‌های هیدرولیز شده بود (05/0 ...  بیشتر