مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر استخراج پلی‎فنول هاو فعالیت آنتی‌اکسیدانی چای سبز

اکرم آریان فر؛ فخری شهیدی؛ رسول کدخدایی؛ مهدی وریدی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 285-295

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.38299

چکیده
  چای با نام علمی Camellia sinensis از دم‌نوش‌های رایج و معروف در دنیا محسوب می‌گردد. مهم‌ترین ترکیب شیمیایی چای پلی‌فنول‌ها (کاتچین‌ها) هستند که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی بوده و در جلوگیری از بروز بیماری‌های قلبی مفید می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر عوامل مختلف ازجمله دما در چهار سطح (40، 60، 80 و 100 درجه سانتی‌گراد)، زمان  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تأثیر آن بر ویژگی‌های نان حاصل از آردهای ایرانی به‎عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی

فخری شهیدی؛ علیرضا صادقی؛ بلال صادقی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 296-308

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.50576

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر دماهای 28 و 32 درجه سانتی‌گراد و زمان‌های تخمیر  16 و 24 ساعت دو نوع کشت آغازگر اختصاصی شامل لاکتوباسیلوس پلانتاروم و نسبت مساوی از مخلوط سویه مذکور با لاکتوباسیلوس برویس بر قوام خمیرترش و سپس تأثیر این شرایط تخمیری بر pH و اسیدیته قابل‌تیتر خمیرترش و همچنین حجم مخصوص پس از پخت، سفتی بافت، عطر و طعم نان‌های خمیرترشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال‌های سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق

رضا فرهوش؛ سید محمد علی رضوی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 309-318

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.38747

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثر پوشش‌دهی با هیدروکلوئید دانة ریحان (غلظت‌های 5/0 و 1 درصد، وزنی/وزنی) و مقایسه آن با هیدروکلوئیدهای رایج نظیر گزانتان و متیل‌سلولز (غلظت‌های 5/0 و 1 درصد، وزنی/وزنی) بر میزان جذب روغن، خروج رطوبت، رنگ و بافت خلال سیب‌زمینی طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق موردمطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که میزان جذب روغن در همه نمونه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جداشده از شیرخام و برنج خام

محمود یلمه؛ محمدباقر حبیبی نجفی؛ محمود نجف زاده

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 319-324

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.37989

چکیده
  اشریشیاکلی و باسیلوس سرئوس علاوه‌بر ایجاد فساد در مواد غذایی می‌توانند در مصرف‌کنندگان مواد غذایی حاوی مقدار کافی از این باکتری‌ها مسمومیت ایجاد کنند. به همین دلیل حذف یا کنترل این باکتری‌ها به‌شکلی ایمن اهمیت پیدا می‌کند. در این مطالعه اثر ضدباکتریایی پرتو فرابنفش در مدت زمان‌های مختلف، بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس موردارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر پروتئولیز و خواص رئولوژیکی ماست بدون‌چربی

ساینا مویدزاده؛ اصغر خسروشاهی؛ شهین زمردی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 325-336

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.38083

چکیده
  در این تحقیق، تأثیر غلظت آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی، میزان کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر پروتئولیز، خواص رئولوژیکی و ظرفیت نگهداری آب در ماست هم‌زده بدون‌چربی با استفاده از روش سطح پاسخ موردبررسی قرار گرفت. غلظت آنزیم در محدوده 2-0 واحد در گرم پروتئین شیر، میزان کازئینات سدیم در دامنه 27/1-0 درصد و زمان نگهداری بین 19-1 روز بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجالۀ ارده

حبیب جهاندیده؛ مسعود تقی زاده؛ محمدحسین حدادخداپرست؛ آرش کوچکی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 337-350

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.50578

چکیده
  کنجاله ارده نقش تغذیه‌ای مناسبی از نظر پروتئین با کیفیت بالا و مواد معدنی نظیر کلسیم و فسفر ایفا می‌کند. جایگزینی بخشی از آرد گندم با کنجالۀ ارده اثرات نامطلوبی بر خواص فیزیکی و بافتی نان دارد. در مطالعۀ حاضر، اثرات صمغ زانتان (0، 25/0 و %5/0) بر خواص فیزیکی نان باگت دارای کنجالۀ ارده (0، 37/4، 45/9 و %53/14) شامل حجم مخصوص، تخلخل، رنگ مغز و پوسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی بیان ژن‌های طویل‌ساز گونه Mortirella alpine در شرایط مناسب تولید آراشیدونیک اسید و روغن

حمیدرضا صمدلوئی؛ روشنک احمد مخبری

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 351-360

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27477

چکیده
  تولید توده‌زیستی، روغن، آراشیدونیک اسید و همچنین بیان ‍ژ‍ن‌های طویل‌ساز مؤثر در تولید آراشیدونیک اسید در گونه قارچی Mortierella alpina CBS 754.68 موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد غلظت بالای گلوکز (70 گرم در لیتر) اثر بازدارندگی در تولید روغن داشته، درحالی‌که باعث افزایش تولید توده‌زیستی شد. در سطح پایین گلوکز (50 گرم در لیتر) و پودر سویا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی جرم و حجم لیموترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA)

امیر جاجرمی؛ مسعود تقی زاده

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 361-371

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27736

چکیده
  مدل‌سازی ریاضی به‌منظور تخمین جرم لیموترش با استفاده از خصوصیات هندسی (ابعاد، حجم) و سطح تصویری صورت پذیرفت. مدل‌ها به‌صورت تک و چند پارامتری ایجاد شدند. همچنین خصوصیات فیزیکی لیموترش شامل ایعاد هندسی، جرم، حجم، دانسیته میوه و توده، ضریب اصطکاک و سطح تصویری میوه اندازه‌گیری شدند. سطح تصویری لیموترش با استفاده از تکنیک پردازش تصویر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رفتار لزج -کشسان میوه خرمالو در طی نگه‌داری با استفاده از مدل‌های آسایش تنش

فرهاد سلمانی زاده؛ علی اصغر زمردیان؛ حسین رحمانیان؛ حسن صفی یاری

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 372-381

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27842

چکیده
  میوه‌های خرمالو از زمان برداشت تا مصرف در معرض شرایط محیطی مختلف قرار می‌گیرند. از آنجایی‌که ویژگی‌های رئولوژی میوه‌ها برای هر عملیات فرآوری مهم می‌باشد، رفتار لزج-کشسان میوه‌های خرمالو در طی نگه‌داری در شرایط محیطی به‌وسیله‌ی تخمین پارامترهای آسایش آن ازطریق داده‌های تجربی آسایش تنش بررسی شد. رفتار رئولوژی میوه‌های خرمالو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی ریاضی فرآیند خشک‌شدن کیوی در یک خشک‌کن تحت‌خلأ

حامد سیگاری؛ محمد طبسی زاده؛ محمدحسین عباسپورفرد؛ محمودرضا گلزاریان

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 382-391

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27871

چکیده
  با توجه به این که امکان اندازه‌گیری پیوسته جرم محصول در خشک‌کن‌های تحت‌خلأ وجود ندارد، روش‌های تخمین رطوبت محصول درون محفظه خلأ کاربرد پیدا می‌کند. در این پژوهش از مدل‌سازی ریاضی برای تخمین رطوبت میوه کیوی در شرایط خلأ استفاده شده است. ورقه‌های میوه کیوی درون خشک‌کن تحت‌خلأ در فشار 10 کیلوپاسکال و دمای 70 درجه سلسیوس خشک گردیدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل‌های طبیعی با عسل‌های شکری و تقلبی

مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید محمد علی رضوی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 392-407

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.28083

چکیده
  در این تحقیق خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رفتار رئولوژیکی چهار نمونه از عسل‌های طبیعی استان گلستان با منشأ گل‌های مختلف شامل دو نمونه عسل تک‌گل (آفتابگردان و عشقه) و دو نمونه عسل چندگل (جنگل و کوهستان) با یک نمونه عسل شکری و یک نمونه عسل تقلبی موردمقایسه قرار گرفت. مقادیر به‌دست آمده مربوط به خصوصیات فیزیکوشیمیایی در تمام نمونه‌ها با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های‌ آنتی‌اکسیدانی پوسته و هسته میوه پسته وحشی (PistaciaKhinjuk Stocks)

صدیف آزادمرد دمیرچی؛ رزاق محمودی؛ محمود صوتی خیابانی؛ مجید شیرمحمدی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 408-419

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.28180

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی ترکیبات شیمیایی و تغذیه‌ای پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی گونه خینجوک (Khinjuk) بود. برای این منظور، از پوسته و مغز هسته میوه به‌روش سرد با هگزان روغن‌گیری شد و پروفایل اسیدهای چرب با روش کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. همچنین از روغن‌های استخراجی نگهداری‌شده به‌مدت 3 ماه در دمای اتاق، هر 30 روز آزمون‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی جذب و نفوذپذیری بخار آب در فیلم‌های نانوکامپوزیت نشاسته-نانوکریستال سلولز

روناک غلامی؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 420-434

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.28648

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی انتقال جرم در فیلم‌های نانوکامپوزیت نشاسته-نانوکریستال سلولز (NNC) بود. تأثیر افزودن درصدهای مختلف NCC، بر میزان جذب رطوبت و نفوذپذیری نسبت به بخار آب و سینیتیک جذب رطوبت در نمونه‌های نانوکامپوزیت موردبررسی قرار گرفت. از قانون دوم فیک و چهار معادله تجربی برای مدل‌سازی جذب رطوبت استفاده شد. همچنین، تأثیر غلظت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسول‌های آلژینات-پروتئین آب‌پنیر حامل دی‌استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی

محسن زندی؛ محبت محبی؛ مهدی وریدی؛ نوید رمضانیان

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 435-444

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.29045

چکیده
  در این پژوهش میکروکپسول جدیدی تحت‌عنوان میکروکپسول آلژینات-پروتئین آب‌پنیر حامل دی‌استیل تهیه و خصوصیات آن تعیین گردید. رهایش دی‌استیل در شرایط شبیه‌سازی‌شده دهانی در سطوح مختلف بزاق به میکروکپسول (0:1، 1:4 و 1:8) و نیروهای برشی متفاوت (0، 50 و 100 معکوس ثانیه) موردبررسی قرار گرفت و ضریب نفوذ با کمک معادله فیک تخمین زده شد. هدف اصلی این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر نان با استفاده از دو آنزیم ترانس‌گلوتامیناز و آسپاراژیناز و پودر آب‎پنیر و اینولین

فروغ محترمی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ سید مهدی سیدین اردبیلی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 445-457

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.30710

چکیده
  اثر افزودنی‌های مختلف (اینولین به‌عنوان پری‌بیوتیک، پودر آب‌پنیر، آنزیم آسپاراژیناز و ترانس‌گلوتامیناز) بر ویژگی‌های فارینوگرافی و اکستنسوگرافی دو نوع آرد (قوی و ضعیف) گندم با استفاده از طرح موردمطالعه قرار گرفت. ویژگی‌های فارینوگرافی مانند درصد جذب آب، زمان گسترش، پایداری خمیر، درجه نرم‌شدگی خمیر، عدد کیفیت فارینوگراف و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی امکان حفظ کیفیت میوه پرتقال تامسون‌ناول (Citrus sinensis cv. Thomson Navel) با استفاده از تیمارهای پوششی در انبار معمولی

زهرا شعبانیان؛ جواد فتاحی مقدم؛ سید ابولحسن علوی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 458-472

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.31370

چکیده
  نقش انبار و پوشش میوه‌ها در حفظ ارزش غذایی و افزایش عمر انباری میوه پرتقال تامسون اهمیت دارد. در این پژوهش میوه پرتقال تامسون بعد از پوشش‌دهی (واکس پلی‌اتیلن، واکس براق‎کننده، واکس انباری، واکس Britex Ti، پاکت فریزر، قارچ‌کش تکتو 60 و بدون‌پوشش) به‌مدت سه ماه در انبار معمولی (دمای 12-5 سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 75-85 درصد) نگهداری شد. به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی به‌عنوان تابعی از نرخ کاهش آب طی فرآیند سر‌خ کردن

حسن صباغی؛ امان محمد ضیایی فر؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد؛ حبیب الله میرزایی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 473-484

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.29653

چکیده
  در این پژوهش ضریب انتقال حرارت جابجایی به‌عنوان تابعی از نرخ کاهش آب با توجه به اثرات تبخیر آب و جوشش روی این پارامتر طی سرخ‌کردن بیان شد. کنترل حرارتی فرآیند سرخ‌کردن برای دستیابی به محصولی باکیفیت مطلوب بسیار اهمیت دارد. بدین منظور خلال‌های سیب‌زمینی در اندازه مشخص در روغن آفتابگردان در دمای 145، 160 و oC 175 به‌مدت 60، 120، 180 و 240 ثانیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ارزش غذایی پنیرماهی تولیدشده از ماهی فیتوفاک Hypopthalmichthys molitrix

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، صفحه 485-495

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.27554

چکیده
  پنیر ماهی یاfish cheese محصولی است که با استفاده از انعقاد پروتئین‌های محلول آبزیان تولید می‌شود. هدف از انجام این بررسی استحصال و رسوب پروتئین‌های سارکوپلاسمیک ماهی فیتوفاگ و استفاده از آن در فرمولاسیون فرآورده‌ایی شبیه پنیر بوده است. پس از آماده‌سازی اولیه ماهی، ماهی چرخ‌شده و عمل شستشو با آب‌نمک انجام شده و پروتئین‌های سارکوپلاسمیک ...  بیشتر